Levnadsvanor

Här hittar du vårdprogrammet för levnadsvanor, som tagits fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Vårdprogram levnadsvanor hittar du under kunskapsstöd för levnadsvanor på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Levnadsvanor

Stödmaterial

För regionens medarbetare finns det också stödmaterial på intranätet. Du hittar dit genom att söka på "levnadsvanor" eller klicka dig fram i menyn genom Hälso- och sjukvård/Hälsofrämjande och förebyggande/Ohälsosamma levnadsvanor.