Hälsoval Västerbotten

Är du vårdgivare eller blivande vårdgivare inom Hälsoval Västerbotten? Här kan du bland annat hitta de krav som ska uppfyllas av vårdgivare för att ingå i Hälsoval Västerbotten, ansökningshandlingar, kontaktuppgifter, länkar till riktlinjer och policys och information om symbolen för Hälsoval.

Har du frågor om Hälsoval Västerbotten som privatperson?

På 1177.se finns svar på vanliga frågor om Hälsoval Västerbotten och vad som är bra att veta innan du väljer hälsocentral. Där ser du även hur du kan kontakta de privata och regionsdrivna hälsocentraler som ingår i Hälsoval Västerbotten.

Svar på vanliga frågor om Hälsoval Västerbotten på 1177.se
Logotyp för Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten ger alla vårdgivare som uppfyller regionens krav möjlighet att etablera sig med offentlig ersättning. För att ingå i Hälsoval Västerbotten måste vårdgivaren och hälsocentralen eller sjukstugan vara godkänd av regionen. Samma regler gäller för alla – oavsett om enheten drivs offentligt eller privat.

Vårdgivare som önskar vara med i Hälsoval Västerbotten är välkomna med sin ansökan. Krav och förutsättningar för att bli godkänd finns i förfrågningsunderlaget.

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år

Marine Sturesson Handläggare
E-post
marine.sturesson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-300 82 31
Lena Grundberg Handläggare
E-post
lena.grundberg@regionvasterbotten.se
Telefon
070-350 24 02
Anna Bergström Enhetschef Beställarenheten
E-post
anna.s.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 86
Mobil
072-713 78 28