Uppföljning

Regionsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att följa upp den verksamhet som omfattas av uppdraget i hälsovalet.

Uppföljningen är ett led i att utveckla verksamheten i syfte att säkerställa en god vård. Uppföljningen är också en kontroll av att verksamheterna drivs enligt uppdragsbeskrivningar och avtal. 

Uppföljningsplan Hälsoval primärvård 2024

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år