Uppföljning

Regionsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att följa upp den verksamhet som omfattas av uppdraget i hälsovalet.

Uppföljningen är ett led i att utveckla verksamheten i syfte att säkerställa en god vård. Uppföljningen är också en kontroll av att verksamheterna drivs enligt uppdragsbeskrivningar och avtal. 

Plan för uppföljning av Hälsoval 2022

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år