Uppföljning

Regionsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att följa upp den verksamhet som omfattas av uppdraget i hälsovalet.

Uppföljningen är ett led i att utveckla verksamheten i syfte att säkerställa en god vård. Uppföljningen är också en kontroll av att verksamheterna drivs enligt uppdragsbeskrivningar och avtal. 

Plan för uppföljning av Hälsoval Västerbotten 2021