Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (AMM) är ett kompetenscentrum för norra Sverige med uppdrag att förebygga, utreda, bedöma och bidra till att åtgärda ohälsa som har samband med arbete och omgivningsmiljö, samt att bedriva forskning och undervisning.

Nyheter från Arbets- och miljömedicin Prenumera på nyheter