Utbildning

Aktuella utbildningar

Spirometri, 24 september 2024

Mer information och anmälan

Webbinarier för ST-läkare ("Tisdagsseminarium")

Seminarier för hösten 2024 på AMM Uppsalas webbplats

Program och uppkopplingslänk våren 2024

Tisdagar kl. 13–14 erbjuder de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå webbinarier på olika teman. Webbinarierna riktar sig i första hand till ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin, men alla intresserade är välkomna att delta.

Våra utbildningsinsatser

Arbets- och miljömedicin Norr anordnar cirka 30 utbildningstillfällen per år i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen). Utbildningsverksamheten sker i form av informationsinsatser, seminarier, kurser, nätverksträffar och konferenser inom områden såsom:

  • Spirometri
  • Hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS)
  • Ergonomi
  • Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
  • Graviditet i samband med arbete

Målgrupper för vår utbildningsverksamhet är bland annat företagshälsovård, primärvård, fackliga företrädare, arbetsmiljöombud, miljöinspektörer, fastighetschefter och förvaltare, HR och studie- och yrkesvägledare.

Anmäl dig till vår sändlista för att få mejlutskick om aktuella utbildningar

NorBet är en gruppering inom Arbets- och miljömedicin Norr som arbetar med beteendevetenskapliga frågor inom arbetsmedicin. NorBet anordnar utbildningar som bland annat behandlar stress, mobbing i arbetslivet, kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet och aktivitetsbaserade kontorslandskap.

Läs mer om NorBets utbildningar

Frågor, funderingar eller önskemål om utbildningsinsatser? Kontakta oss via amm.utb@regionvasterbotten.se.

Inspelning av utbildningar

Vissa av våra digitala utbildningar och seminarier spelas in. Om du väljer att delta på en sådan utbildning med bild och ljud samtycker du även till att dessa personuppgifter dokumenteras och kan komma att publiceras i utbildningssyfte i någon/några av Region Västerbottens kanaler. Samtycket sker i samband med din anmälan till utbildningen/seminariet. För mer information om samtycke, se dokumentet nedan:

Information om samtycke vid användning av bild, video och ljud Region Västerbotten