Utbildning

Arbets- och miljömedicin anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet.

Aktuella utbildningar

Kognitiv funktion i arbetslivet, 5 oktober 2023

Mer information och anmälan

Seminarium med Folkhälsomyndigheten, 13 juni 2023

Mer information och anmälan

NorWeb: Den ojämställda stressen, 25 maj 2023

Mer information och anmälan

Nätverksträff för ergonomer, 24 maj 2023

Mer information och anmälan

Tisdagsseminarium

På tisdagar kl. 13.00-14.00 erbjuder de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Umeå digitala utbildningar på olika teman. Föreläsningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till ST-läkare inom arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin. Alla intresserade är dock välkomna! Hösten 2022 håller AMM Uppsala i seminarierna.

Program tisdagsseminarium våren 2023 (inkl. länk för uppkoppling)

Arbets- och miljömedicins utbildningsinsatser

Arbets- och miljömedicin Norr anordnar cirka 30 utbildningstillfällen per år i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.  Utbildningsverksamheten sker i form av informationsinsatser, seminarier, kurser, nätverksträffar och konferenser inom områden såsom:

  • Spirometri
  • Hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS)
  • Ergonomi
  • Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
  • Graviditet i samband med arbete

NorBet är en gruppering inom Arbets- och miljömedicin Norr som arbetar med beteendevetenskapliga frågor inom arbetsmedicin. NorBet anordnar utbildningar som bland annat behandlar stress, mobbing i arbetslivet, kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet och aktivitetsbaserade kontorslandskap.

Målgrupper för vår utbildningsverksamhet är bland annat företagshälsovård, primärvård, fackliga företrädare, arbetsmiljöombud, miljöinspektörer, fastighetschefter och förvaltare, HR och studie- och yrkesvägledare.

Anmäl dig gärna till vår sändlista för att få information om och inbjudningar till utbildningar

Inspelning av utbildningar

Vissa av våra digitala utbildningar och seminarier spelas in. Om du väljer att delta på en sådan utbildning med bild och ljud samtycker du även till att dessa personuppgifter dokumenteras och kan komma att publiceras i utbildningssyfte i någon/några av Region Västerbottens kanaler. Samtycket sker i samband med din anmälan till utbildningen/seminariet. För mer information om samtycke, se dokumentet nedan:

Information om samtycke vid användning av bild, video och ljud Region Västerbotten

Kontakt

Kontakta oss gärna via amm.utb@regionvasterbotten.se vid frågor eller funderingar kring våra utbildningar.