Kliniskt träningscentrum, KTC

På Kliniskt träningscentrum, KTC, kan du som medarbetare utveckla och fördjupa dina kunskaper, både enskilt och i team. Vi utbildar instruktörer inom förflyttningskunskap, HLR och teamträning. KTC finns på alla tre sjukhus i länet: Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Klinisk träning

Kliniskt träningscentrum (KTC) är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. KTC bidrar till att kompetensutveckla medarbetare och därigenom förbättra och säkra vården i VLL.

Här bedrivs HLR-utbildningar på alla nivåer, färdighetsträning för alla yrkeskategorier, förflyttningsutbildningar och teamträning. KTC utbildar instruktörer inom respektive område, ger instruktörsstöd och tillhandahåller material och lokaler för klinisk träning.

Vi är också ett av fyra nationella utbildningscentra för HLR med ansvar för den norra regionen.

 KTC erbjuder även del utbildningar till externa kunder, se under respektive område.

 

Monica Palmén, Avdelningschef för kliniskt träningscentrum

Telefon: 090-785 12 08 Mail: monica.palmen@regionvasterbotten.se

 

Webbredaktör KTC Joachim Nygaard
E-post
joachim.nygaard@regionvasterbotten.se