Färdighetsträning

Utbildningsansvariga på respektive vårdavdelning har möjlighet att arrangera fortbildning på KTC så att medarbetare kan uppdatera och förbättra sina praktiska färdigheter. Medarbetare kan även på eget initiativ besöka KTC individuellt eller i grupp för att träna.

KTC tillhandahåller ett stort antal olika bokningsbara attrapper för träning. Du hittar dem i Kompetensportalen.

Kompetensportalen

Lena Liljedahl Samordnare färdighetsträning
E-post
lena.liljedahl@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 18 75