Förflyttningskunskap

Regionens koncept för förflyttningsutbildning innebär att alla som arbetar med patientnära verksamhet ska få en grundutbildning över två dagar och efter det ska det göras årliga uppföljningsutbildningar.

Vi utbildar instruktörer i förflyttningskunskap. Instruktörerna ansvarar sedan för att bedriva kontinuerlig utbildning i förflyttningskunskap på sin respektive enhet.

Vi har också som uppgift att ge stöd till dessa instruktörer och ansvara för att välfungerande material, hjälpmedel och lokaler finns tillgängligt. Vi tar också ansvar i att driva och verka för ständig utveckling inom området i hela VLL.

Aktuella utbildningar i förflyttningskunskap

 

Samordnare Förflyttningskunskap: 

Katrin Norberg, huvudinstruktör i förflyttningskunskap
Telefon: 070-309 31 65
Mail: katrin.norberg@regionvasterbotten.se

Helena Moen, huvudinstruktör i förflyttningskunskap
Telefon: 070-288 93 03
Mail: helena.moen@regionvasterbotten.se