Hjärt- lungräddning, HLR

HLR-instruktörer på alla nivåer utbildas enligt de nationella riktlinjerna från Svenska hjärt- lungräddningsrådet (HLR-rådet). Instruktörerna ansvarar för att bedriva kontinuerlig HLR-utbildning på sin respektive enhet. Vi är sedan 2015 ett av fyra nationella utbildningscentra och utbildar på uppdrag av HLR rådet instruktörer på avancerad nivå.

 

Aktuella utbildningar

 

Samordnare för HLR:  

Petra Skoglund, HLR organisatör KTC Umeå

Telefon: 090-785 31 66 Mail: petra.skoglund@regionvasterbotten.se

 

Lars-Micael Lundmark, HLR organisatör KTC Skellefteå

Telefon: 0910-77 46 70 Mail: lars-micael.lundmark@regionvasterbotten.se

 

Frida Eliasson, HLR organisatör KTC Lycksele

Telefon: 072-453 95 39 / 0950-395 39 Mail: frida.eliasson@regionvasterbotten.se