Regionalt biobankscentrum

Regionalt Biobankscentrums (RBC) uppgift är att verka för integritetsskyddad och säker förvaring av biobanksmaterial samt att fungera som stöd i biobanksfrågor till intressenter i norra sjukvårdsregionen. Hit kan såväl forskare och vårdgivare som enskilda provgivare och allmänhet vända sig med frågor om biobankslagen och hantering av biobanksprov.

Regionalt Biobankscentrum är ett serviceorgan för alla verksamheter inom norra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen.

Huvuduppgifterna är:

  • Ansvarig för regionens del av Svenska Biobanksregistret (SBR)
  • Kontaktlänk mot Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg
  • Kvalitetsarbete
  • Kunskapsförmedling till personal, biobanksansvariga och forskare
  • Information till patienter och allmänhet
  • Rådgivning och besvarande av frågor som rör upprättande av biobanksavtal, villkor och regelverk för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning
  • Handlägga och besluta om multicenteravtal som är etikgodkända av regionala etikprövningsnämnden i Umeå
  • Regionens representant i Biobank Sverige

Regionalt biobankscentrum inrättades 2011 av regionerna i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län som en gemensam resurs för norra sjukvårdsregionen. Organisatoriskt och lokalmässigt är verksamheten placerad vid Biobanken norr, Laboratoriemedicin i Umeå.

För samråd angående planering och styrning av verksamheten finns ett regionalt biobanksråd med representation från samtliga ingående region.

Adress RBC

Regionalt Biobankscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Mer information

Biobank Sverige

 

RBC-chef Jenny Åkerblom
E-post
jenny.akerblom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 29
Biobankssamordnare, Västerbotten Johanna Åkerlund
E-post
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 62
Biobankssamordnare, Norrbotten Ella-Karin Blomqvist
E-post
ella-karin.blomqvist@nll.se
Telefon
0920-28 26 74
Biobankssamordnare, Västernorrland Anders Henriksson
E-post
anders.henriksson@lvn.se
Telefon
060-18 14 86
Biobankssamordnare, Region Jämtland Härjedalen Agneta Lindberg
E-post
agneta.lindberg@regionjh.se
Telefon
063-14 75 98