Stressrehabilitering

På den här sidan hittar du information och metodstöd vid arbetsåtergång riktat till arbetsgivare och personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsovård. Här finns även stressrehabiliteringens senaste årsrapport och hälsoekonomiska utvärdering av patientverksamheten.

Balans - stenröse vid vatten.
Balans mellan aktivitet och återhämtning är viktigt vid utmattningssyndrom.

Stressrehabiliteringens uppdrag är att bedöma, behandla och rehabilitera personer som har stressrelaterad psykisk ohälsa, framför allt utmattningssyndrom, för att återställa bästa möjliga hälsa, funktion och arbetsförmåga.


Metodstöd vid återgång till arbete


AD-A, metodstöd till arbetsgivare vid medarbetares ohälsa och sjukfrånvaro

Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för chefer som vill stärka dialogen med sina medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbetet vid ohälsa och/eller nedsatt arbetsförmåga. Metodstödet kan med fördel användas vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro, men kan även användas i en rehabiliteringsprocess.

Metodstöd AD-A  
Forskningsprojektet AD-A på Umeå universitets webbplats


ADA+, metodstöd till sjukvård och företagshälsa för hjälp med arbetsåtergång 

Arbetsplatsdialog vid arbetsåtergång, ADA+, är en evidensbaserad dialogmodell som ger stöd vid återgång i arbete. ADA+ är ett konkret stöd till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller företagshälsovården, till exempel som rehabiliteringskoordinator eller med förebyggande insatser, rehabilitering och/eller koordinering för återgång i arbete.

Metodstöd ADA+ 
Kortfilm om ADA+ med deltagare som delar erfarenheter av ADA+ 
Tv-sändning från Aftonbladet om ADA+ 
Om forskningsprojektet ADA+ på Umeå universitets webbplats 


Filmad föreläsning om AD-A och ADA+

Filmad föreläsning om AD-A och ADA+ på AFA


Årsrapport och hälsoekonomisk rapport

Årsrapport 2019 stressrehabilitering 
Hälsoekonomisk rapport 2018 stressrehabilitering 
Bilaga till hälsoekonomisk rapport 2018 stressrehabilitering