LOL - Läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, 1993: 1651 (LOL). Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, föreskrifter och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Privata läkare som har avtal med regionen

Är du patient och vill komma i kontakt med en läkare som har avtal med Region Västerbotten? På 1177.se finns kontaktuppgifter till alla avtalade läkare.

Lista på privata läkare på 1177.se

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Västerbotten via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lagen om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Region och Sveriges läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordning om läkarvårdsersättning (Riksdagen.se)

Ansökan om tillfälligt vikariat

I lagen om läkarvårdsersättning framgår vilka anledningar till vikariat som kommer att beviljas av regionen. Blankett för att ansöka hittar du här

Länk till ansökan om tillfälligt vikariat för läkare och fysioteraputer

Ersättningsetablering

Sedan 2009 är det - i vissa fall - möjligt för privata vårdgivare på den s.k. nationella taxan att överlåta sin etablering till en efterträdare. Genom överlåtelse ges möjlighet för en ersättare att ta över etablering och ev också verksamheten. Denna överlåtelseform benämns ersättningsetablering.

Om du som verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning vill avsluta eller sälja din verksamhet ska du anmäla det till regionen via följande blankett

Länk till blankett Anmälan om ersättningsetablering