LOU - upphandlade vårdtjänster

Alla avtal som rör hälso- och sjukvård som är upphandlade enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, finns i Region Västerbottens avtalskatalog.