Plexus brachialisskador

En plexusskada är en skada på armens nervfläta, plexus brachialis. På Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedrivs nationell högspecialiserad vård för att behandla patienter med sådana skador.

Armens nervfläta, plexus brachialis, sträcker sig från halsryggen till armhålan och styr funktionen i arm och hand.
Foto: Image courtesy of Visible Body

På Norrlands universitetssjukhus har vi en teammottagning för patienter med plexusskador, men erbjuder också bedömning och uppföljning vid de regionkliniker vi samarbetar med. Läkare och rehabiliteringspersonal från Umeå samarbetar på så sätt nära med lokala plexusteam.

Plexusteamet vid Nus

Bedömning, uppföljning och rehabilitering sker också ofta via videolänk, telemedicin, ett hjälpmedel som passar bra i ett samarbete där avstånden kan vara långa.

Samarbeten med andra sjukhus

Sedan januari 2016 har vi tillsammans med handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm uppdraget att behandla skador på plexus brachialis i Sverige. Uppdraget från Socialstyrelsen innebär att samtliga operationer med diagnosen plexusskada utförs på dessa båda sjukhus.

I Umeå har vi nära samarbeten med

  • sjukhusen i norra regionen
  • handkirurgiska enheten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
  • handkirurgiska enheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
  • barnortopeden vid Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg
  • handkirurgiska enheten vid universitetssjukhuset i Örebro

Behandling vid plexusskador

Nervflätan plexus brachialis sträcker sig från halsryggen till armhålan och styr funktionen i arm och hand. Skador är relativt ovanliga och konsekvenserna varierar men innebär ofta en omfattande påverkan på armens rörelseförmåga och känsel.

Det finns två olika typer av plexusskador

  • skada som drabbar barn i samband med en besvärlig förlossning, så kallad födelserelaterad eller obstetrisk plexusskada, OBP.
  • skada till följd av ett trauma med hög energi, till exempel vid trafikolyckor, så kallad traumatisk plexusskada, TBP.

Här kan du läsa om olika typer av skada, om nervreparation, rehabilitering och uppföljning av plexusskada.