Nervreparation vid plexusskada

Det är en fördel att rekonstruera en nervskada så snart som möjligt efter skadan. Är vi tveksamma till hur stor plexusskadan är kan det ibland vara klokt att avvakta och undersöka patienten vid upprepade tillfällen.

Hur vi rekonstruerar eller "lagar" en nerv bestäms av om den är utdragen ur ryggmärgen eller avsliten. Nervrekonstruktionen kan bestå av att vi flyttar en oskadad nerv med full funktion och syr ihop den med en nerv som slitits ut från ryggmärgen. Är skadan en avslitning reparerar vi för det mesta själva skadeområdet. Vi tar då som "reservdel" en nerv från ett annat ställe på kroppen, ofta på vaden, och kan på så vis överbrygga den defekt som blir efter avslitningen. Nerver som flyttas och används som skarv tas från områden där förlusten är försumbar.

En del skador är så omfattande att vi inte kan reparera mer än enstaka funktioner i armen. I sådana fall prioriterar vi att återskapa böjfunktionen i armbågsleden. Är skadorna mindre omfattande prioriterar vi därefter rörligheten i hand och axel.

Lång tid innan funktionen återkommer

Alla patienter med plexusskador kräver regelbunden rehabilitering. Patienterna får räkna med att i framtiden träna för att förbättra och underhålla den kraft han eller hon har uppnått och följs därför under många år av fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Fysioterapi och arbetsterapi vid OBP

Fysioterapi och arbetsterapi vid TBP

Styrkan i den muskel man reparerat nerven till kommer aldrig att bli normal. Resultaten är ofta svåra att förutsäga fullt ut och beror förutom på skadans omfattning på tiden mellan skada och reparation, patientens ålder, motivation och träningsvilja. De patienter som bara får liten eller ingen funktion i sin arm kan i en del fall bli aktuella för kompletterande kirurgiska åtgärder. 

Annan typ av kirurgi vid OBP

Annan typ av kirurgi vid TBP