Remittentinformation vid plexusskada

För att remittera en patient med förmodad plexus brachialisskada är det viktigt att få med väsentlig information.