Hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten

Den här sidan kommer att fyllas med underlag inom kort.

Kontakt

För mer information om hälsoundersökningar och konsultation, kontakta:
Disa Edvall Malm PhD
FoU Välfärd Region Västerbotten
Tfn: 070-6006388

E-post: disa.edvall.malm@regionvasterbotten.se