Deltagare, mötestider och protokoll för regionala samverkansgrupper

Här finns information om deltagare i de regionala samverkansgrupperna, mötestider samt protokoll för Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen.

Deltagare i regionala samverkangrupper

Anna-Lena Danielsson (s) Region Västerbotten, ordförande

Carin Nilsson (s) Umeå kommun, vice ordförande

Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun

Bengt Henriksson (c) Dorotea kommun  

Fredrik Stenberg (s) Skellefteå kommun 

Henric Jakobsson (s) Vännäs kommun

Inger Stenlund (v) Sorsele kommun

Ingrid Nygren (c) Bjurholms kommun

Iosif Karambotis (s) Skellefteå kommun

Kerstin Sjöström (c) Nordmalings kommun

Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun 

Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun

Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun

Eva Stuge (m) Lycksele kommun 

Kim Bergström (v) Malå kommun 

Linnea Lindberg (åp) Åsele kommun 

Mona Andersson, (s) Robertsfors kommun 

Veronica Kerr (kd) Umeå kommun 

Kjell Bäckman (v) Region Västerbotten

Lars Bäckström (c) Region Västerbotten

Pernilla Henriksson, Umeå kommun, ordförande 2023

Isabell Zemrén, Region Västerbotten, vice ordförande 2023  

Staffan Berggren, Bjurholms kommun

Gaby Bisping, Dorotea kommun

Pernilla Ahlström, Lycksele kommun

John Olsson, Malå kommun

Andreas Witt, Nordmalings kommun

Eva Bergström, Norsjö kommun

Jhonas Nilsson, Robertsfors kommun

Katarzyna Wikström, Skellefteå kommun

Ana-Maria Deliv, Skellefteå kommun

Sara Johansson, Sorsele kommun

Anna Kroik, Storumans kommun

Karolina Lundqvist, Umeå kommun

Jenny Örnberg, Vilhelmina kommun

Jim Lindberg, Vindelns kommun

Ulrica Westerlund, Vännäs kommun

Eva-Lena Johansson, Åsele kommun

Anna Bergström, Region Västerbotten          

Anna-Maria Stenlund Berggren, Region Västerbotten                                  

Camilla Andersson, Region Västerbotten

Christer Wilhelmsson, Region Västerbotten

Linda Larsson, Skellefteå kommun, ordförande Beredning barn och unga 2023

Jennie Eriksson, ordförande Beredning vuxna och äldre 2023

Karin Kopparmalms-Lindblad, Dorotea kommun, ordförande Hjälpmedelsrådet 2023

 

Jennie Eriksson, Lycksele kommun, ordförande 2023      

Gabriella Skantz Eikelboom, Region Västerbotten, vice ordförande 2023

Björn Hammar, Umeå kommun 

Sara Lundberg, Skellefteå kommun     

Åsa Israelsson, Skellefteå kommun

Viviann Dannelöv Nilsson, Umeå kommun

Elena Jakobsson, Vännäs kommun      

Anna Fällman, Region Västerbotten      

Carola Degerman, Region Västerbotten        

Susann Backlund, Region Västerbotten

Laila Ålevik, Region Västerbotten

Linda Larsson, Skellefteå kommun, ordförande 2023

David Isaksson, Lycksele kommun, vice ordförande 2023

Helena Jönsson, Region Västerbotten,

Kerstin Eliasson, Region Västerbotten

Lisa Högdahl, Skellefteå kommun

Erika Holmberg, Umeå kommun

Annette Forsberg, Umeå kommun

Christer Staaf, Vilhelmina kommun

Karin Sunnergårdh, Region Västerbotten      

Peter Bergman, Region Västerbotten

Thomas Berglund, Region Västerbotten

Jessica Stenvall, Vilhelmina kommun, ordförande 2023

Doris Kjellgren, Region Västerbotten, vice ordförande 2023

Louise Lundholm, Skellefteå kommun

Ann-Gerd Töyrä, Umeå kommun

Lars Hortlund, Lycksele kommun

Sonja Sundqvist, Region Västerbotten,

Bengt Andersson, Region Västerbotten

Karin Kopparmalms-Lindblad, verksamhetschef medicinska enheten, Dorotea kommun, ordförande 2023

Sandra Scherman, MAR Umeå kommun, vice orddförande 2023

Karin Åberg, Projektledare habiliteringscentrum

Inger Wiklund-Åberg, Rehabcentrum Skellefteå

Marina Lycksell Isaksson, MAR Skellefteå kommun

Ulrika Westerlund, Socialchef Vännäs kommun

Carolina Forsell, Förskrivare Nordmalings hälsocentral

Moa Långström, Geriatriskt centrum

 

Mötesdatum 2023

De olika samverkansgrupperna sammanträder några gånger varje år, se mötesplanering nedan. 

Mötesplanering regionala samverkansgrupper 2023

 

Protokoll

Samråd vård och omsorg

20221216 Protokoll Samråd vård och omsorg

20221014 Protokoll Samråd vård och omsorg

20220316 Protokoll Samråd vård och omsorg

20220603 Protokoll Samråd vård och omsorg

 Länssamverkansgruppen

20220916 Protokoll Länssamverkansgruppen

20220506 Protokoll Länssamverkansgruppen

20220217 Protokoll Länssamverkansgruppen

20221125 Protokoll Länssamverkansgruppen

 

 Vid frågor om minnesanteckningar från beredningarna, kontakta regionala samverkanskoordinatorer.

 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95
Sofia Ögren Regional hjälpmedelskoordinator
E-post
sofia.ogren@regionvasterbotten.se
Telefon
073-066 87 99