Lifecare SP

Under hösten 2024 kommer Lifecare SP att ersätta systemet Prator som används när det finns ett behov av samverkan mellan primärvård, slutenvård, specialiserad öppen vård, psykiatrisk öppenvård och Västerbottens 15 kommuner.

På denna sida kommer du hitta mer information om införandet och support för Lifecare SP. 

Vid frågor mejla: Lifecare.SP@regionvasterbotten.se