Vård till asylsökande, papperslösa och migranter

Här hittar du samlad information kopplat till hälso- och sjukvård för asylsökande och andra migranter samt länkar till information från andra berörda myndigheter.

Asylsökande och papperslösa vuxna som har fyllt 18 år får i Västerbotten hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som andra vuxna svenska medborgare. 

Vid behov av tandvård ges i första hand akut eller brådskande vård. Man kan även få tandvård utöver det, under samma förutsättningar som svenska medborgare, om tandläkaren bedömer att behandlingen kan utföras inom den period den asylsökande finns i länet. Tandvård är gratis till och med det år man fyller 23 år. Från det år man fyller 24 år kostar det 50 kronor att träffa en tandläkare inom Folktandvården för akut eller brådskande tandvård.

Vård ska ges efter behov och på lika villkor. Det är läkaren eller tandläkaren som bedömer om det finns behov av vård. 

Barn och unga under 18 år har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som andra barn och unga bosatta i länet. Detta gäller även BVC och vaccinationer. 

Hälso- och sjukvården kan däremot inte påverka Migrationsverkets beslut. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att bedöma vårdbehov och behandla och kan inte medla med Migrationsverket.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande vuxna och barn erbjuds också en kostnadsfri hälsoundersökning av närmaste hälsocentral. Hälsocentralen kommer att ta kontakt med den asylsökande.

Hälsoundersökning av asylsökande, flyktingar och andra migranter

Mer information om vård i Sverige till asylsökande, gömda och papperslösa finns på 1177.se. Översättning till andra språk pågår.

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina - 1177.se

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige - 1177.se

Språktolk

Den som inte pratar svenska kan få hjälp av en tolk att förstå vad vård- och tandvårdspersonal säger. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tolken kan vara med i rummet eller via telefon. Om man behöver språktolk ska man berätta det för vårdpersonalen när man bokar ett besök.

Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se