Administrera och arbeta i IT-stöd

I IT-stödet Symfoni kan du som vårdgivare administrera och hantera nödvändig tandvård, tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling under viss tid. Utfärdare kan administrera och hantera uppgifter kopplade till tandvårdsintyg.

Manualer för hur du arbetar i systemen finns i respektive system. För att få åtkomst till manualerna måste du först logga in i systemet.

Vid problem med inloggning, eller om du är ny användare, läs under sidan frågor och svar.

Behörighet till systemen

Om du ännu inte har behörighet till systemet men behöver det i ditt arbete, kontakta din arbetsledare som sköter kontakten med regionens tandvårdsenhet. Vanligtvis är det receptionist och/eller arbetsledare som behöver tillgång till IT-stödet.

SITHS-kort

För att logga in i IT-stöden behöver du ett så kallat SITHS-kort.
Ett SITHS-kort är en identitetshandling som tillsammans med en personlig pinkod blir en slags e-legitimation.
För att kunna använda SITHS-kortet behöver du en kortläsare till datorn (inbyggd eller extern). Du måste också ha programmet NetID installerat på datorn.

Om du behöver införskaffa ett SITHS-kort kan avtal tecknas med Svensk e-identitet AB. När du fått ditt kort ska du kontakta regionen och lämna vissa användaruppgifter innan du kan logga in i IT-stödet.

Vid problem med kort, bortglömt lösenord eller för att spärra förlorat kort, kontakta kortutgivaren.

Regionens tandvårdsstöd
E-post
tandvardsstod@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 95, måndag–fredag kl. 9.00–11.30
Adress:
Tandvårdsstöd Beställarenheten Ledningsstaben Regionens Hus
901 89
Umeå