Inloggning IT-stöd

För att kunna logga in i IT-stödet Symfoni behöver du ett SITHS-kort, kortläsare till datorn och programmet NetID installerat. Behörighet till systemet får du via regionens tandvårdsenhet.

Symfoni för utfärdare

I Symfoni för utfärdare registreras tandvårdsintyg. Dessutom administreras uppgifter om särskilda boenden och personer som har rätt att utfärda tandvårdsintyg. Efter att du loggat in med SITHS-kort kommer du på startsidan att ha tillgång till handledning och manualer om hur du arbetar i systemet. Där finns också det informationsmaterial som beskriver den Uppsökande verksamheten, munhälsobedömningar, definition av personkretsen etc.

Kommunanställda

Logga in för att utfärda tandvårdsintyg eller administrera boendeenheter och användare

Sjukvårdspersonal inom Region Västerbotten

Logga in för att utfärda tandvårdsintyg eller administrera användare

Symfoni för vårdgivare

I Symfoni för vårdgivare administrerar du Barn- och ungdomstandvård som av- och pålistning av barn, skicka in epi-rapporter etc. I systemet görs även förhandsbedömning, fakturering etc. av nödvändig tandvård, tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling under viss tid. Symfoni för vårdgivare används också av den uppsökande verksamheten för att registrera och fakturera munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar. Efter att du loggat in med SITHS-kort kommer du på startsidan att ha tillgång till handledning och manualer om hur du arbetar i systemet.

Tandvårdspersonal

Logga in för att förhandsbedöma och administrera tandvård