Inloggning IT-stöd

För att kunna logga in i IT-stödet Symfoni behöver du ett SITHS-kort, kortläsare till datorn och programmet NetID installerat. Behörighet till systemet får du via regionens tandvårdsenhet.

Symfoni för utfärdare

I Symfoni för utfärdare registreras tandvårdsintyg. Dessutom administreras uppgifter om särskilda boenden och personer som har rätt att utfärda tandvårdsintyg. Efter att du loggat in med SITHS-kort kommer du på startsidan att ha tillgång till handledning och manualer om hur du arbetar i systemet. Där finns också det informationsmaterial som beskriver den Uppsökande verksamheten, munhälsobedömningar, definition av personkretsen etc.

Kommunanställda:

Logga in för att utfärda tandvårdsintyg eller administrera boendeenheter och användare

Viss Region västerbotten-personal:

Logga in för att utfärda tandvårdsintyg eller administrera användare

Symfoni för vårdgivare

I Symfoni för vårdgivare administrerar du Barn- och ungdomstandvård som av- och pålistning av barn, skicka in epi-rapporter etc. I systemet görs även förhandsbedömning, fakturering etc. av nödvändig tandvård, tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling under viss tid. Symfoni för vårdgivare används också av den uppsökande verksamheten för att registrera och fakturera munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar. Efter att du loggat in med SITHS-kort kommer du på startsidan att ha tillgång till handledning och manualer om hur du arbetar i systemet.

Logga in för att förhandsbedöma och administrera tandvård