För anställda inom sjukvården

Här finns information samlad för dig som arbetar kopplat till regionens tandvårdsstöd inom sjukvården. Du hittar gällande lagar och föreskrifter, blanketter, intyg och övrig information.