För kommunanställda

Här finns information samlad för dig som arbetar kopplat till regionens tandvårdsstöd inom en kommun. Du hittar allt från gällande lagar och föreskrifter till blanketter, information och webbutbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg.

Region Västerbotten har enligt lag ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till personer som har rätt till denna insats. Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län ska samverka, så att personer som tillhör målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till. Former för samverkan och ansvarsfördelning mellan regionen och kommunerna finns beskrivet i en överenskommelse. 

Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Webbutbildning utfärda tandvårdsstödsintyg

För dig som utfärdar tandvårdsstödsintyg (grönt kort) inom en kommun finns en webbutbildning. Du behöver skapa ett konto och logga in för att komma till den. Utbildningen är ett kunskapsstöd för att stärka förutsättningarna för att alla personer som har rätt till stödet får det. Alla ska få en bedömning på lika villkor, oavsett vem som utfärdar kortet. 

Nedan hittar du övrig information om att utfärda tandvårdsstödskort.

Information till utfärdare av tandvårdsstödskort "grönt kort"

Lagar och föreskrifter

Nedan hittar du de lagar och föreskrifter kring tandvård som berör kommunen.

Tandvårdslag (SFS 1985:125)

Tandvårdsförordning (SFS 1998:1338)

Föreskrifter för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17)

Föreskrifter statligt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16)

Lag om statligt tandvårdsstöd (2008:145)

Blanketter och intyg

Nedan hittar du blanketter och intyg för dig som arbetar med tandvård inom kommunen.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård)

Erbjudande om munhälsobedömning

Blankett för ansökan av tandvårdsintyg "grönt kort" (N-tandvård)