NYHETER 2024-07-03

Inspirationsevent om nya möjligheter inom Socialfondens programområde D

Den 28 augusti finns möjlighet att höra om goda exempel på projektet inom svenska ESF-rådets program område D

Rainer Bleek, unsplash.com

Har ni idéer om hur ni kan bygga nya strukturer och sätt att samverka på i Mellersta Norrland och Övre Norrland? Letar ni projektfinansiering?

Då är ni välkomna till en digital inspirationsträff tillsammans med Svenska ESF-rådet där ESF informerar om möjligheterna att söka EU-finansiering för projekt.

Svenska ESF-rådet i Mellersta och Övre Norrland kommer under perioden 2021-2027 att lysa ut närmare 471 miljoner kronor för kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer. Flera projekt har redan beviljats EU-finansiering för att bygga nya sätt att möta geografiska och demografiska utmaningar kopplade till utbildning och arbetsmarknad.

Ni kommer att få lyssna på några projektägare i Mellersta och Övre Norrland. De kommer att presentera sina projekt och dela med sig av tips och råd på vad man bör tänka på för att nå goda resultat.

Inspirationsträffen vänder sig i första hand till er som avser söka projektmedel inom programområde D, öka kapaciteten i den glesa geografin i Mellersta och Övre Norrland.

Varmt välkomna!

Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta ovrenorrland@esf.se 

Tid: onsdag 28 augusti kl. 10:00–12:00

Region: Övre Norrland, Mellersta Norrland

Plats: Digitalt

Anmälan

Lär mer och anmäl dig här - Inspirationsevent om nya möjligheter inom Socialfondens programområde D - Svenska ESF-rådet

Tillbaka till nyhetslistan