Lathundar, bilagor och intyg

Här kan du hitta ett antal lathundar, bilagor och intyg för ansökningar om företagsstöd eller begäran om utbetalning.

Tanken är att ni laddar upp dessa bilagor samtidigt som ansökan görs via www.minansokan.se, men om ni har gjort ansökan och behöver komplettera den kan ni eposta bilagorna till: foretagsstod@regionvasterbotten.se 

 

 

 • Ansökan om utbetalning, länk
 • Fullmakt/dela ansökan, länk
 • Fullmakt för ansökan och utbetalning, länk
 • Resultatbudgetmall, länk
 • Arrendeavtal, länk
 • Intyg begagnad utrustning, länk
 • Hållbarhetsbilaga, länk
 • Verifikatförteckning, länk
 • Innovationscheck Eget arbete, länk
 • Mall för slutrapport innovationscheck/-bidrag, länk
 • Mall för rapportering av stöd till aktiva åtgärder, länk