Tillväxtchecken – en chans att utveckla ditt företag

För att skapa ett mer jämställt företagande i Västerbotten finns Tillväxtchecken – ett regionalt företagsstöd som kan sökas av dig som är småföretagare och kvinna, eller född utanför Norden. Det ekonomiska stöd som kan ges genom Tillväxtchecken är minst 20 000. Investeringen ska bidra till hållbar tillväxt i Västerbotten. Alla ansökningar kan komma att diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

 

 

Om du uppfyller alla kraven i checklistan kan du ansöka om stöd.

 

 1. Jag äger minst 50% av ett företag i Västerbotten och driver företaget.
 2. Jag arbetar heltid i företaget.
 3. Mitt företag har nio anställda eller färre, mig själv inräknat.
 4. Jag söker stöd för en ”mjuk investering” – läs mer under rubriken Vad kan man söka stöd för, nedan.
 5. Jag är i behov av stöd för att genomföra investeringen.
 6. Jag konkurrerar inte med likadana företag på den lokala marknaden.
 7. Jag tillhör en eller båda målgrupperna för Tillväxtchecken:

        Målgrupp 1: kvinnor.

        Målgrupp 2: personer som är födda utanför Norden och har bott i Sverige i 10 år eller kortare tid.

  Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

Företagsstöd genom Tillväxtchecken ges enbart till så kallade mjuka investeringar, till exempel:

 

 • Konsultkostnader* för produktutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling.
 • Marknadsföringskampanjer (enstaka speciella insatser, inte kostnader för löpande utgifter t.ex. återkommande annonsering eller annonser i sociala medier).
 • Kortare utbildningar eller kurser (max 3 månader) som breddar verksamheten, inklusive resa och boende.
 • Konsultkostnader* för framtagande av broschyrer, visitkort, affischer m.m. (dock inte trycksakerna i sig).
 • Kostnader för mässdeltagande.
 • Kostnader för utveckling av webbplats och/eller webbshop.

* Konsulten som används ska ha dokumenterad erfarenhet av den insats som ska genomföra. 

  

Stöd ges normalt inte till:

 • Driftskostnader (kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift).
 • Så kallad hobbyverksamhet; verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i mindre omfattning än 100%.
 • Så kallade hårda investeringar, t.ex. maskiner, inventarier eller ombyggnationer. Även "mjukvaror" räknas som hårda kostnader. 
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks då hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen).
 • Köp från närstående personer/företag

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden.

 

I följande kommuner kan Tillväxtchecken täcka max 75% av kostnaderna för din investering: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele.

 

I följande kommuner kan Tillväxtchecken täcka max 50% av kostnaderna för din investering: Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs.

  

Stödet är ett så kallat försumbart stöd.

 

 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Tillväxtchecken.
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här).
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här).
 4. Senast fastställda årsredovisning.
 5. Kopia av offerter för de kostnader ansökan avser.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

Er ansökan om stöd kan komma att diskuteras med näringslivskontoret i er kommun.

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: