Utlysningar

Här hittar du information om våra utlysningar och när du kan ansöka om projektmedel.

När du kan ansöka om projektmedel varierar beroende på hur stor din ansökan är (i kr) och huruvida du även planerar att söka medfinansiering från något EU-program. Läs mer om våra olika utlysningar nedan: 

 

Tidsbegränsade utlysningar (öppen nu)

 • Öppnas ungefär 2-3 gånger om året, så nära anpassat till EU-programmens utlysningar som möjligt.
 • Du som planerar att skicka in en ansökan om medfinansiering över 1 200 000 kr och/eller som har för avsikt att söka medfinansiering från något EU-program ska skicka in din ansökan inom dessa utlysningar i samband med att ansökan även skickas in inom EU-programmets utlysning.
 • Ansökan ska inlämnas före projektets startdatum. 
 • Aktuell utlysning är öppen 19 januari - 19 mars våren 2024. Beslut tas 8 maj 2024. Information om kommande utlysningar kommer senare!

 

 • EU-programmens aktuella utlysningar:

Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland (ERUF)

ESF+ Övre Norrland 

Interreg Aurora (2024-02-05 - 2024-03-05)

NPA (2023-10-11 - 2024-02-02)

 

Mindre projekt-utlysningen

 • Är alltid är öppen.
 • Du som planerar att skicka in en ansökan upp till och med 1 200 000 kr och som inte söker medfinansiering från något EU-program kan skicka in din ansökan när som helst under året inom denna utlysning. Att komma ihåg är att det däremot stärker en ansökan om medfinansiering även söks från något EU-program.
 • OBS! Även om du söker medfinansiering från annan finansiär än EU-programmen bör ansökan också i största möjliga mån skickas in till Region Västerbotten samtidigt som den skickas till övrig finansiär. 
 • Ansökan ska inlämnas före projektets startdatum.   

 

Här ansöker du

Ansökan görs digitalt i systemet Min Ansökan.

Här kan du ansöka inom aktuell Tidsbegränsade utlysning

Här kan du ansöka inom Mindre projekt-utlysningen

 

OBS! Kom ihåg att alltid

 • läsa info kring krav och prioritetshöjande aspekter för regionala projektmedel innan du skickar in din ansökan.
 • ta kontakt med oss innan du skickar in din ansökan så bokar vi in ett möte där du får presentera din projektidé och få tips inför ansökan.

 

Du hittar info om krav, vår rekommenderade ansökningsguide samt annat du behöver veta under "Ansök om projektmedel" längst ner på sidan.