NYHETER 2023-11-22

Seminarium om Statsstöd i projekt och Budgetering i projekt, Regionalfonden Övre Norrland

Tillväxtverket anordnar 2 separata seminarium om Statsstöd i projekt och Budgetering i projekt, Regionalfonden Övre Norrland den 6 december

Seminarium 1:

Så fungerar statsstöd i projekt, Regionalfonden Övre Norrland 

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs av en projektägare där ett antal företag är målgrupp för projektets insatser. EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen).

Stödet kan vara indirekt där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Projektets inriktning kan medföra specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Tillväxtverket kommer att berätta mer om detta och de statsstödsboxar som finns framtagna som hjälp och stöd för er sökande. 

 
 
Seminarium 2:
 
Budgetering i projekt, Regionalfornden Övre Norrland
 
När ni ansöker om finansiering via Tillväxtverket finns det tre olika kostnadsmodeller att utgå ifrån. Tillväxtverket kommer presentera dessa modeller, samt annat om projektbudgetering som kan vara bra att känna till inför er ansökan.
 
 
 
 
 
 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan