Forskning ämnesvis

Här presenteras exempel på forskningsstudier och projekt som bedrivs i Region Västerbotten. Viss forskning sträcker sig över flera områden, men ambitionen är att samla dem ämnesvis.

Stetoskop

Regionen satsar på spjutspetsforskning

Regionsfullmäktige satsar sedan drygt 20 år varje år särskilda medel på så kallad spjutspetsforskning. Vart tredje år fördelas cirka 30 miljoner kronor till ett tiotal projekt. Syftet är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet.