Folkhälsoforskning

Visionen för Region Västerbotten är att länet år 2020 har världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Därför utvärderar vi vårt förebyggande arbete och följer länsbornas hälsa i många studier.

Västerbottens hälsoundersökningar och Salut-satsningen för barns och ungas hälsa ger ett omfattande underlag som resulterat i många vetenskapliga artiklar. Här presenterar vi några exempel. Underlaget används också av en rad andra forskningsprojekt som inte primärt studerar folkhälsa.

Forskning kopplad till Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Forskning om Salutsatsningen

Tobaksfri duo

En annan satsning, Tobaksfri duo, är vetenskapligt utvärderad i en doktorsavhandling 2009. Den visar att antalet rökare under första utvärderingsperioden 1994–2001 nästan halverats.