Forskning om Salut-satsningen

Salut-satsningens införandeprocess, interventioner och data för föräldrars och barns hälsa kartläggs, följs över tid och utvärderas kontinuerligt med enkäter, intervjuer och observationer.

Illustration, Salutforskning

Studenter från grundutbildning, magisterprogram och forskarutbildning är knutna till satsningen, liksom externa forskare vid företrädesvis Umeå universitet, men även Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet och Karolinska institutet. All forskning bedrivs i nära samarbete med regionens folkhälsoenhet och verksamhetsföreträdare för mödra- och barnhälsovård samt folktandvård.

Avhandlingar

The role of implementation science in healthcare improvement efforts: Investigating three complex interventions.

Anna Westerlund. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Doktorsavhandling 2018.

Facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Navigera i ständig förändring

Elisabet Höög. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Doktorsavhandling 2014.

Health promotion in pregnancy and early parenthood: the challenge of innovation, implementation and change within the Salut Programme.

Kristina Edvardsson.  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Doktorsavhandling 2013.

Vetenskapliga studier

Multifaceted determinants of social-emotional problems in preschool children in Sweden: An ecological systems theory approach
- Masoud Vaezghasemi, Thomas Vogt, Marie Lindkvist, Anni-Maria Pulkki-Brännström, Linda Richter Sundberg, Lisbeth Lundahl, Sven-Arne Silfverdal, Inna Feldman, Anneli Ivarsson. SSM – Population Health, Elsevier, 2023. Vol. 21

Social inequalities in social-emotional problems among preschool children: a population-based study in Sweden
- Masoud Vaezghasemi, Anni-Maria Pulkki-Brännström, Marie Lindkvist, Sven- Arne Silfverdal, Wolfgang Lohr & Anneli Ivarsson. Global Health Action, Taylor & Francis 2023, Vol. 16, (1)

The Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional—What Is the Optimal Cut-Off for 3-Year-Olds in the Swedish Setting?
- Masoud Vaezghasemi, Eva Eurenius, Anneli Ivarsson, Linda Richter Sundberg, Sven Arne Silfverdal and Marie Lindkvist. Front. Pediatr., 09 February 2022

Social-Emotional Problems Among 3-Year-Olds Are Associated With an Unhealthy Lifestyle: A Population-Based Study

- Eva Eurenius, Amal Farah Mohamed, Marie Lindkvist, Anneli Ivarsson, Inger Öhlund and Masoud Vaezghasemi. Front. Public Health, 16 November 2021.

Health counselling in dental care for expectant parents: a qualitative study
- Kristina Lindvall, Susanne Koistinen, Anneli Ivarsson, Jan van Dijken, Eva Eurenius. International Journal of Dental Hygiene 2020;00:1–12.

Social-emotional problems among Swedish three-year-olds: an Item Response Theory analysis of the Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional

- Masoud Vaezghasemi, Eva Eurenius, Anneli Ivarsson, Linda Richter Sundberg, Sven-Arne Silfverdal, Marie Lindkvist. BMC Pediatrics 2020;20:149

The equity impact of a universal child health promotion programme

- Anni-Maria Pulkki-Brännström, Marie Lindkvist, Eva Eurenius, Jenny Häggström, Anneli Ivarsson, Filipa Sampaio, Inna Feldman. Journal of Epidemiology & Community Health 2020;0:1–7. 

Psykisk hälsa hos 3-åringar – en befolkningsbaserad studie i Västerbotten

- Anneli Ivarsson, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Linda Richter Sundberg. Folkhälsomyndigheten, 2019. Artikelnummer: 19002.

Social-emotional problems among three-year-olds differ based on the child’s gender and custody arrangement

- Eva Eurenius, Linda Richter Sundberg, Masoud Vaezghasemi, Sven‐Arne Silfverdal, Anneli Ivarsson, Marie Lindkvist. Acta Pediatrica 2018, 1-9 open access.

Is there an association between pregnant women's experience of violence and their partner's drinking? A Swedish population-based study

- Ingrid Wilson, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Kerstin Edin, Kristina Edvardsson. Midwifery 2018;69:84-91

Is the Salut Programme an effective and cost-effective universal health promotion intervention for parents and their children? A register-based retrospective observational study.

- Jenny Häggström, Filipa Sampaio, Eva Eurenius, Anni-Maria Pulkki-Brännström, Anneli Ivarsson, Marie Lindkvist, Inna Feldman. BMJ Open 2017;7:e016732.

Change of lifestyle habits – Motivation and ability reported by pregnant women in northern Sweden

- Maria Lindqvist, Marie Lindkvist, Eva Eurenius, Margareta Persson, Ingrid Mogren. Sexual & Reproductive Healthcare 2017;13:83–90. 

Managing the initiation and early implementation of health promotion interventions: A study of a parental support programme in primary care.

Anna Westerlund, Rickard Garvare, Monica E Nyström, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Anneli Ivarsson. Scandianavian Journal of Caring Sciences 2017;31;128–138.

Effectiveness and cost-effectiveness of the Salut Programme: a universal health promotion intervention for parents and children – protocol of a register-based retrospective observational study.

- Inna Feldman, Eva Eurenius, Jenny Häggström, Marie Lindkvist, Anni-Maria Pulkki- Brännström, Filipa Sampaio, Anneli Ivarsson. BMJ Open 2016;6:e011202. 

Data Resource Profile: Swedish Microdata Research from Childhood into Lifelong Health and Welfare (Umeå SIMSAM Lab).

- Urban Lindgren, Karina Nilsson, Xavier de Luna, Anneli Ivarsson. International Journal of Epidemiology 2016,1-8.

Leisure time physical activity among pregnant women and its associations with maternal characteristics and pregnancy outcomes.

Maria Lindqvist, Marie Lindkvist, Eva Eurenius, Margareta Persson, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren.  Sexual & Reproductive Healthcare 2016;9: 14-20.

Associations between toddlers’ and parents’ BMI, in relation to family socio-demography: a cross-sectional study.

Marie Lindkvist, Anneil Ivarsson, Sven Arne Silfverdal, Eva Eurenius.  BMC Public Health 2015;15:1252.

An on-going individual adjustment": a qualitative study of midwives' experiences counselling pregnant women on physical activity in Sweden.

Lindqvist M, Mogren I, Eurenius E, Edvardsson K, Persson M.  BMC Pregnancy Childbirth 2014:14:343.

Challenges in managing a multi-sectoral health promotion program.

Elisabet Höög, Rickard Garvare, Anneli Ivarsson, Lars Weinehall, Monica Elisabeth Nyström. Leadership in Health Services. 2013;26(4):368-86.

Change and learning strategies in large scale change programs. Describing the variation of strategies used in a health promotion program.

Monica Elisabeth Nyström, Elisabet Höög, Rickard Garvare, Lars Weinehall, Anneli Ivarsson. Journal of Organizational Change Management 2013;26(6):1020-44. 

A population-based study of overweight and obesity in expectant parents: socio-demographic patterns and within-couple associations.

Kristina Edvardsson, Marie Lindkvist, Eva Eurenius, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Anneli Ivarsson.  BMC Public Health 2013,13:923. 

Improving child health promotion practices in multiple sectors - outcomes of the Swedish Salut Programme.

Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Ingrid Mogren, Rhonda Small, Monica E Nyström. BMC Public Health 2012, 12:920.  

Overweight and lifestyle among 13 to 15 year olds: A cross-sectional study in northern Sweden.

Masoud Vaezghasemi, Marie Lindkvist, Anneli Ivarsson, Eva Eurenius. Scand J Public Health 2012;40:221–228.

Sustainable practice change: Professionals’ experiences with a multisectoral child health promotion programme in Sweden.

Kristina Edvardsson, Rickard Garvare, Eva Eurenius, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren och Monica Nyström. BMC Health Services Research 2011;11:61. 

Maternal and paternal self-rated health and BMI in relation to lifestyle in early pregnancy - the Salut Programme in Sweden.

Eva Eurenius, Marie Lindkvist, Magdalena Sundkvist, Anneli Ivarsson, Ingrid Mogren.  Scand J Public Health 2011;39:730-41.

Giving offspring a healthy start: parents’ experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood.

- Kristina Edvardsson, Anneli Ivarsson, Eva Eurenius, Rickard Garvare, Monica E Nyström, Rhonda Small and Ingrid Mogren.  BMC Public Health 2011;11:936.