Forskning och utveckling vid Habiliteringscentrum

Syftet med FoU-arbetet vid Habiliteringscentrum är att bidra till att våra insatser är kunskapsbaserade, ändamålsenliga, effektiva och fokuserade på brukaren.

Vår vision är att det finns en forskargrupp/större projekt med inriktning mot habilitering i samverkan mellan Habiliteringscentrum och Umeå universitet inom fem år. 

Vid Kolbäckens habilitering bedriver vi forskning och utveckling som ska öka kunskapen om funktion, livssituation och behandling för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. 

FoU-arbetet ska också stödja utvecklingen av habiliteringen med exempelvis metodförbättring, utvärdering och utbildning.

Vi bedriver vår forskning i samverkan med Umeå universitet och institutionerna för psykologi, samhällsmedicin och rehabilitering (enheten för fysioterapi) samt klinisk vetenskap (enheten för pediatrik). 

Vid Stöd och habilitering för vuxna inriktar vi studierna främst mot vardagsfungerande för personer som har kognitiva nedsättningar. Här samverkar vi med Karolinska institutet (enheten för arbetsterapi).

Fou-ansvariga

Monica Hällgren, Fil.lic, arbetsterapeut
E-post: monica.hallgren@regionvasterbotten.se

Erik Domellöf, affilierad, institutionen för psykologi vid Umeå universitet
E-post: erik.domellof@psy.umu.se

Forskningsprogram

Vi håller på att ta fram et forskningsprogram om familjesituation och hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar i Västerbotten. Programmet inriktas även mot vardagsfungerande och delaktighet för personer som har kognitiva nedsättningar.

Forskningsprogrammet Hälsa, livskvalitet, delaktighet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer 2014-2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Andra publikationer

Här hittar du också publikationer kring hälsorelaterad livskvalitet, tonårsröster, föräldrastress, föräldrastöd, psykoterapeutisk praxis, vårdprogram för barn med Mb Down, vattenträning med mera.