Övriga studier och projekt

Under den här rubriken samlar vi studier och projekt som inte entydigt hör hemma under något särskilt ämne.

Här finns också information om den nationella studien Scapis samt forskningsrapporter och bokslut från en rad av universitetssjukhusets större enheter.

Scapis

Forskningsrapporter och -bokslut