Epos

Sedan mars 2018 pågår en randomiserad studie vid Norrlands universitetssjukhus, där samtliga patienter som opereras vid Ortopedkliniken och delar av den hand och plastikkirurgiska kliniken deltar.

Studien innebär att en ny typ av luftrening testas i operationssalarna. Vi kommer att följa alla patienter som opererats och titta efter om infektionsförekomsten minskat till följd av luftreningen. På grund av det stora antalet patienter som kommer att ingå i studien (ca 30 000 st), kommer endast data som redan registreras digitalt att samlas in för analys.

Om du opererats vid vår klinik under den här tiden och önskar att få mer information kring studien, alternativt inte delta önskar delta i analysdelen (uthämtning av digitala data och analys) hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna nedan:

Kontakt

Sebastian Mukka, Klinikstudieansvarig
E-post: sebastian.mukka@regionvasterbotten.se
Telefon: 073-0867111

Anders Persson, vice studieansvarig
E-post: anders.persson@sll.se
Telefon: 08-123 580 76

Max Gordon, övergripande
E-post: max.gordon@ki.se
Telefon: 08-123 558 84