Samisk hälsa

Att arbeta med samisk hälsa är ett av våra huvuduppdrag. Vi arbetar med att utveckla möjligheten till att ge en god hälsovård till den samiska befolkningen i Sverige.

I detta arbete ingår utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt då kunskapen är knapphändig om vårt urfolk samer, deras livssituation, kultur samt hälsosituation. Vi arbetar landstingsövergripande med framförallt de norra regionerna men också i nära samarbete med Sametinget och andra samiska organisationer.

Anette Edin-Liljegren Forskningssamordnare
E-post
anette.liljegren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-645 71 97
Telefon
0951-267 72