Ledande utveckling kring plexus brachialis

Forskningen inom nervkirurgi vid Norrlands universitetssjukhus är både experimentell och klinisk och fokuserar på celldöd och läkning efter nervskador.

Plexus brachialis är armens nervfläta

Forskargruppen i Umeå består idag av cirka 20 personer och samarbetar formellt sedan flera år med enheterna i Malmö/Lund, Leeds/Manchester, Glasgow samt Bergen. 

Forskare och läkare vid hand- och plastikkirurgiska kliniken har i ett 20-tal år studerat omfattning, diagnostik och förebyggande av den nervcellsdöd som sker efter plexusskador. Vi studerar också hur nervskadorna ska kunna överbryggas med andra tekniker än nervtransplantat. 

Vi har både experimentellt och kliniskt visat hur viktigt det är att reparera skadan tidigt. Det har bidragit till att ändra synsätt vad gäller tid för ingreppet både nationellt och internationellt. 

Professor i handkirurgi Mikael Wiberg
E-post
mikael.wiberg@regionvasterbotten.se