Forskning om strålbehandling

Forskning är en stor och viktig del i verksamheten vid Norrlands universitetssjukhus. Den är en förutsättning för att vi på Cancercentrum ska kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och vi omsätter snabbt nya rön i behandlingen.

Många patienter ingår i nationella eller internationella kliniska studier, ofta kring behandlingsteknik, behandling av bröstcancer och MR för strålbehandling. Vi studerar också områden som omvårdnad och uppföljning samt patientmiljö och säkerhet.

Ett viktigt projekt är att utveckla metoder som gör att man kan planera behandling utifrån MR-undersökningar. Metoderna införs i vården de närmaste åren och kommer att innebära stora vinster för patienterna. 

Många studier kring prostatacancer

Många forskningsprojekt vid Cancercentrum handlar om prostatacancer. Ett nationellt projekt, initierat från Umeå, undersöker om man dramatiskt kan förkorta behandlingstiden. En annan studie undersöker om biverkningarna kan minska om man sprutar in en speciell vätska som ökar avståndet mellan prostatakörtel och ändtarm. Genom att undvika strålning på tarmen hoppas man kunna minska blödningar och diarré.

I ytterligare ett projekt studerar vi effekterna av att tilläggsbehandla patienter som har högriskcancer i prostata och som får radikal strålbehandling.

Vi undersöker också om en ny behandlingsteknik med doseskalering till delar av prostatan hos högriskpatienter kan påverka resultatet och om det påverkar patientens livskvalitet. Vi studerar också avancerad bildtagning kan hjälpa till att tidigt upptäcka eventuell respons av behandlingen.

Total individanpassning är målet

En del studier handlar om tecken på hur tumören fungerar och reagerar på strålning och medicinering. Att behandlingen hittills inte varit tillräckligt förutsägbar beror på hur aggressiv sjukdomen är men också på hur den enskilde patienten svarar på behandlingen. Målet är att helt anpassa behandlingen efter individen. I en studie undersöker man därför hur man med PET-MR tidigt kan identifiera dem som inte svarar som förväntat på behandlingen.   

Många patienter ingår i nationella eller internationella kliniska studier, ofta kring behandlingsteknik, behandling av bröstcancer och MR för strålbehandling. Vi studerar också områden som omvårdnad och uppföljning samt patientmiljö och säkerhet.

Nus precisionsbehandlar hjärntumörer och kärlmissbildningar

Umeå är ett av få centrum i Sverige som precisionsbehandlar hjärnmetastaser och kärlmissbildningar i hjärnan med så kallad stereotaktisk teknik och en konventionell linjäraccelerator. Tekniken har utvecklats i samarbete med neurokirurgiska kliniken i Umeå. Resultaten är goda.

På Cancercentrum pågår också en så kallad prognostikstudie för att med MR och PET tidigt kunna hitta patienter som inte svarar som de ska på behandlingen. I övrigt pågår en rad studier kring behandlingsteknik i allmänhet, behandling av bröstcancer och MR för strålbehandling. En rad studier görs också på områdena omvårdnad och uppföljning samt patientmiljö och säkerhet.

Nus koordinerar utvecklingen i landet

På Norrlands universitetssjukhus har vi länge hävdat att framtidens strålterapi bygger på MR. För att dra nytta av informationen i MR-bilderna och få en effektiv och skonsam behandling krävs emellertid nya metoder, programvaror och teknik.

Denna ambition har lett till ett nationellt samarbete som omfattar hela Sveriges befolkning, alla svenska universitetssjukhus och företag som tillsammans bygger upp en testmiljö i världsklass.

Strålbehandlingen i Umeå koordinerar arbetet för ett 50-tal forskare från hela landet. Resultaten från deras studier testas vidare genom att man förfinar MR-tekniken och utvecklar metoder och komponenter som saknas. Metoderna införs i vården efter hand och kommer att ge stora vinster för patienterna.

Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Avdelningschef Lena Törnegren
E-post
lena.tornegren@regionvasterbotten.se
Telefon
076-135 03 96