Biobanken norr

Laboratoriemedicin Västerbotten ansvarar organisatoriskt för Biobanken norr.

Uppgifter:

  • att ansvara för alla forskningsprovsamlingar som hanteras och förvaras inom enheten

  • att ansvara för alla kliniska provsamlingar som finns under respektive specialitet inom Laboratoriemedicin

  • att verka för nyinsamling och för att öka tillgängligheten till befintliga prov samt för att göra norra regionen attraktiv för forskning

  • att erbjuda service till forskare genom att bistå med rådgivning vid upprättande av avtal enligt biobankslagen, hantering, märkning, förvaring och distribution av prov

 

Aktuell information

Här samlar vi aktuell information om vår verksamhet

 

Tillsynsmyndighet

Alla svenska biobanker måste registreras hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Biobanken norr har registreringsnummer 472. Biobanksansvarig är Marlene Karlsson.

 

Provtagningsanvisningar

Alla Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar finns samlade i en gemensam webbportal. Följ länken och välj "Provtagningsanvisningar". Skriv ”biobank” i sökrutan högst upp så visas endast våra provtagningsanvisningar.

Biobanksansvarig Marlene Karlsson
E-post
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 29