Kontakta Biobanken norr

Avdelningschef
Sara Rebbling
sara.rebbling@regionvasterbotten.se 
070-279 01 41

Provservicekoordinator (PSK)/Biobankskoordinator (operativt)
Majken Schobius
majken.schobius@regionvasterbotten.se 
090-785 15 51

Biobankskoordinator (regulatoriskt)
Marlene Karlsson
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
090-785 85 29

Biobankskoordinator (regulatoriskt)
Linda Rännar
linda.rannar@regionvasterbotten.se
076-119 53 48

Biobankssamordnare
Johanna Åkerlund
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
090-785 85 62

Biobanksansvarig
Marlene Karlsson
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
090-785 85 29

Objektspecialist/Kvalitetssamordnare
Lena Nordström
lena.nordstrom@regionvasterbotten.se 
090-785 15 93

Provmottagning
090-785 15 55
076-780 65 51

VHU/VIP-kontaktpersoner
Carola Tagewall
carola.tagewall@regionvasterbotten.se
090-785 86 50

Signar Danielsson
signar.danielsson@regionvasterbotten.se
090-785 01 19

Besöksadress
Försörjningsvägen 7B, plan 2
901 85 Umeå

Byggnad 5B, målpunkt P, plan 2

Postadress
Biobanken norr
Norrlands universitetssjukhus, by 5B
901 85 Umeå