Provinsamling – tjänster och prislista

Biobanken norr tillhandahåller service under hela provinsamlingsprocessen, från studieintegrering via provhantering och förvaring till uttag av prov.

Vi ger kostnadsfri rådgivning ur biobanksperspektiv både för forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård och behandling. Inför nya forskningsprojekt och nyinsamling av biobanksprov kan vi ge råd och stöd i praktiska och logistiska frågor som provhantering, rör, etiketter och frysar.

Ett LIMS, Laboratory Information Management System, nyttjas för att säkerställa full spårbarhet på prov och tillhörande information.

För mer information är du välkommen att kontakta oss

Aktuell prislista för våra tjänster 

Jenny Åkerblom Avdelningschef
E-post
jenny.akerblom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 29
Biobankskoordinator Jörgen Andersson
E-post
jorgen.andersson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 93