Bankfack i biobanken

Biobanken norr erbjuder tjänster där forskare kan samla in blodprov som omhändertas och förvaras av biobanken, så kallade bankfack.

Omhändertagande av bankfack kan bestå i:

  • provbehandling av varje prov enligt överenskommelse med forskare
  • säker provförvaring i -80˚C frysar (även -20˚C och -135 ˚C frysar förekommer)
  • utplockning av prov efter överenskommelse med forskare

Temperaturkontroll under provprocesserna och långtidsförvaring är vitalt och avgör hur användbara proverna kommer att vara för framtida analyser. Frysarna står i lokaler med reservström och kylsystem. Frysrummet är kopplat till ett larmsystem och om en dramatisk ändring i temperaturer i frysarna skulle inträffa kontaktas personal som kan vidta åtgärder.

Fördelar med bankfack

Det finns många fördelar för dig om du väljer att ha ett bankfack i Biobanken norr

  • blodprov hanteras enligt standardiserat format eller enligt överenskommelse med forskaren
  • prov hanteras av befintlig personal på Biobanken norr.
  • kraven som ställs av biobankslagen (2002:297), patientdatalagen (2008:355) och personuppgiftslagen (1998:204) på spårbarhet, säkerhet samt provgivarens integritet uppfylls
  • provgivare, provmängd samt provets lagringsplats kommer att sparas i LIMS och vara sökbara. Även tidpunkter under provhanteringen kommer att sparas; såsom tid för provtagning, ankomst till Biobanken norr, centrifugering och infrysning vilket förbättrar kvaliteten.
  • fryslarm via Fastighetsdrift dygnet runt.
  • du som forskare behöver ingen extra personal för provhantering, inget separat IT-system, ingen extra administration eller egna lokaler för förvaring av prov, vilket ger ekonomiska besparingar.

För att använda Biobanken norrs biobankservice är du välkommen att kontakta oss för upprättande av ett serviceavtal.

Provservicekoordinator (PSK) Biobankskoordinator Lotta von Sydow
E-post
lotta.vonsydow@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 15 51