Uttag patologiprov

Biobanken norr ombesörjer koordinering vid uttag av material från Klinisk patologi. 

En förutsättning för att få tillgång till humanbiologiskt material är att ett biobanksavtal finns upprättat. Information om detta finns under avsnitt Ansökan och avtal

Diagnosglas kan lånas ut för bedömning inför snittning som längst i två månader om inte annat överenskommes. Snittning av kloss utförs vid Biobanken norr. Vävnadsklossar lånas inte ut.

Nya vävnadssnitt från kloss/TMA

Vävnadsklossar kan snittas till glas för t ex rutinfärgning och/eller IMH-färgning. Om TMA önskas, kontakta biobanken för information och rådgivning.

DNA-extraktion

Vävnadsklossar kan snittas till rör för DNA-extraktion. 

DNA-normalisering

DNA normaliseras efter rening till en bestämd koncentration, vanligtvis 100 ug/mL. 

Beställning

Vänligen fyll i listorna enligt kolumnernas rubriker och sorterade i nummerföljd efter årtal och PAD-nr. Listorna e-postas till biobankennorr.reg@regionvasterbotten.se 

 

Utfört arbete faktureras enligt gällande prislista för Klinisk patologi. Kontakta oss för information.

Funktionsbrevlåda för frågor och beställningar
E-post
biobankennorr.reg@regionvasterbotten.se