Delta i en forskningsstudie

För att kunna forska behövs ofta deltagare som vill vara med i en studie. Vad som förväntas av dig som studiedeltagare (alternativt forskningsperson som är en annan vanlig benämning) kan variera.

Studier som behöver deltagare

Forskningsprojekt om vårdkontakter vid reumatisk sjukdom

Vi söker deltagare mellan 18 och 30 år med en reumatologisk diagnos från barndomen. Bidra med dina erfarenheter och hjälp till att förbättra övergången till vuxensjukvården.

Läs mer och delta i studien

Forskningsstudie om diabetes typ 2

Har du typ 2-diabetes och är motiverad att gå ned i vikt för att uppnå diabetesremission?

Läs mer om studien och delta

Studie för dig som har eller har haft covid-19

Just nu pågår en forskningsstudie som syftar till att hjälpa sjukvårdspersonal att förstå hur personer som har eller har haft covid-19 fungerar i sin vardag och vilket behov av stöd från vården dessa har.

Läs mer om studien och delta