Utbildningar

Kliniskt forskningscentrum anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik.

Grundkurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 15 september 2020, Norrlands universitetssjukhus

Grundkursen i Good Clinical Practice (GCP) vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.

Mer information kommer på:

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/forskning/forum-norr-for-klinisk-forskning/utbildning/

 

————————————————————————–

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Nästa kurstillfälle: 17 november 2020, Norrlands universitetssjukhus

Fördjupningskursen vänder sig till dig som har tidigare gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa dina kunskaper.

Mer information kommer på:

https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/forskning/forum-norr-for-klinisk-forskning/utbildning/

 

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se