Staben för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

Inom staben ingår enheterna för Utbildning, Innovation och forskningsanslag, Kliniskt forskningscentrum, Registercentrum Norr, Glesbygdsmedicinskt centrum, Kliniskt träningscentrum samt familjemedicin. Läs mer om stabens enheter och uppdrag här:

https://regionvasterbotten.se/organisation-och-verksamheter/staber/stab-for-forskning-och-utbildning

 

Clas Ahlm Forsknings- och utbildningsdirektör
E-post
clas.ahlm@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 23 09
Anna Ramnemark Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68
Yulia Blomstedt Enhetschef, Registercentrum Norr
E-post
yulia.blomstedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-7857280
Andreas Lundqvist Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum
E-post
andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-216 67 68
Peter Rosenberg Enhetschef, utbildning
E-post
peter.rosenberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-7857176