Staben för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

Inom staben ingår enheterna för Utbildning, Innovation och forskningsanslag, Kliniskt forskningscentrum, Registercentrum Norr, Glesbygdsmedicinskt centrum, Kliniskt träningscentrum samt familjemedicin. I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka, skaffa kunskap och kompetens, ta fram strategier och handlingsplaner, och att driva på och medverka i regionens utveckling så att de uppställda målen inom olika områden kan nås.

Stab för forskning och utbildning

Göran Larsson Forskning och utbildningschef och familjemedicin
E-post
goran.larsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-293 50 44
Anna Ramnemark Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68
Gabriel Granåsen Tillförordnad enhetschef, Registercentrum Norr
E-post
Gabriel.Granasen@regionvasterbotten.se
Telefon
090 - 785 72 77
Andreas Lundqvist Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum
E-post
andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
076-140 90 32
Bild på Andreas Lundqvist
Carina Olovsson Enhetschef
E-post
carina.olovsson@regionvasterbotten.se