Staben för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp regionens engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka och skaffa kunskap och kompetens, att ta fram strategier och handlingsplaner och att driva på och medverka i regionens utveckling så att målen inom olika områden kan nås.

Staben för forskning och utbildning omfattar flera verksamheter:

Inom staben finns också enheten för utbildning. Enheten arbetar med kompetensutveckling av sjuksköterskor och AT-/ST-läkare, utveckling av arbetsterapi och fysioterapi samt kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbildning. Det sker i nära samarbete med norra sjukvårdsregionen och Umeå universitet.

Clas Ahlm Forsknings- och utbildningsdirektör
E-post
clas.ahlm@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 23 09
Anna Ramnemark Enhetschef, Kompetenscentrum för klinisk forskning
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68
Yulia Blomstedt Enhetschef, Registercentrum Norr
E-post
yulia.blomstedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-7857280