Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder kurser, grupper och utbildningar till dig som har kontakt med habiliteringen, är anhörig eller ingår i nätverket kring någon som har funktionsnedsättning.