Skellefteå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Skellefteå under våren 2023 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Introduktionsföreläsning

 

Datum och tid

Onsdagen 15 mars klockan 13.00–16.00

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1–3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked om diagnos och olika reflektioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett

Ansvarig

Kurator Anna Wejåker Aronsson, 0910-77 07 09

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 1 mars till barnhabske@regionvasterbotten.se eller till administratör 0910-77 07 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Onsdag 19 april klockan 13.00–16.00.

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1–3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett. Konferensrum Skeppet.

Ansvarig

Leg psykolog Gustav Berntsson, 076–135 26 32.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 5 april till barnhabske@regionvasterbotten.se eller till administratör 0910–77 07 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Kommunikation

 

Datum och tid

Måndagar 16 januari, 23 januari, 30 januari och 6 februari klockan 10.00–12.00.

Vänder sig till

Föräldrar som vill komma i gång/få en nytändning/bygga vidare på sitt tecknande.

Innehåll, syfte

Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats

Vuxenhabilitering råd och stöd, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvarig

Logoped Stina Holmgren, 0910–77 07 15. Kursen ges i samarbete med Hörselhabiliteringen.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Måndag 9 januari till barnhabske@regionvasterbotten.se eller till administratör 0910–77 07 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

Datum och tid

Torsdag 9 mars klockan 09.00–12-00.

Vänder sig till

Föräldrar och närstående till barn och ungdomar med autism.

Innehåll, syfte

Vad innebär autismspektrumtillstånd? Information om diagnos. Vilka svårigheter kan funktionsnedsättningen innebära i vardagen. Förhållningssätt, anpassning och stöd. Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett. Konferensrum Skeppet. 

Ansvarig

Psykolog Filip Regnéll, 0910–77 07 21
Kurator Ida Nilsson, 0910–77 07 13

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. Medtag eget fika om så önskas.

Anmälan senast

Torsdag 23 februari till barnhabske@regionvasterbotten.se eller till administratör 0910–77 07 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.