Skellefteå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Skellefteå under våren 2022 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Introduktionsföreläsning

 

Datum och tid:

Måndag den 21 februari klockan 13.00-16.00

Vänder sig till:

Föräldrar, närstående och nätverk till barn med cerebral pares.

Innehåll, syfte:

Denna föreläsning är en fortsättning av Introduktion Cerebral Pares. Innehållet i föreläsningarna handlar om begåvning, minne, motivation, uppmärksamhet och inlärning. Även föreläsning om kommunikation, tal och ätande.

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett

Ansvarig:

Logoped Stina Holmgren, 072-503 24 29

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast måndag 7 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Datum och tid:

Onsdagen 16 mars klockan 13.00-16.00

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år kommit i kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked om diagnos och olika reflektioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett

Ansvarig:

Kurator Anna Wejåker Aronsson, 0910-77 07 09

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast onsdag 2 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.  

Datum och tid:

Torsdag 24 mars klockan 13.00-16.00

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats:

Skellefteå lasarett, Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom).

Ansvarig:

Specialpedagog Marie Hedlund Hillgren, 0910-77 07 20
Arbetsterapeut Johanna Forsfjäll, 0910-77 07 12

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast torsdag 10 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Kommunikation

 

Datum och tid:

Måndagar 14 mars, 21 mars, 28 mars och den 4 april klockan 13.00-15.00

Vänder sig till:

Föräldrar som vill komma i gång/få en nytändning/bygga vidare på sitt tecknande.

Innehåll, syfte:

Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats:

Kursen genomförs via videolänk.

Ansvarig:

Logoped Stina Holmgren, 072–503 24 29

Övrigt:

Vid anmälan ange vem som ska gå kursen och vilket barn det gäller. Ange även en mailadress dit länken kan skickas. Ni behöver en dator med god uppkoppling samt kamera och mikrofon. Teckenmaterial mejlas.

Kursen görs i samarbete mellan barn- och ungdomshabiliteringen och hörselrehabiliteringen.

Anmälan senast:

Senast måndag 28 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

Datum och tid:

Torsdag 24 februari klockan 13:00-16:00

Vänder sig till:

Föräldrar och närstående till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrat som har kontakt med barn och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Vad innebär autismspektrumtillstånd? Information om diagnos. Vilka svårigheter kan funktionsnedsättningen innebära i vardagen. Förhållningssätt, anpassning och stöd. Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå Lasarett. Konferensrum Skeppet.

Ansvarig:

Psykolog Erica Mattsson, 072-503 27 46

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast torsdag 10 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.