Skellefteå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Skellefteå under hösten 2022 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Introduktionsföreläsning

 

Datum och tid

Torsdag 6 oktober klockan 13.00-16.00

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats

Konferensrummet Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvarig

Kurator Lina Boman 0910-77 07 11

Övrigt

Föreläsningen är inspelad och varvas med samtal och erfarenhetsutbyte i rummet. Vi bjuder på kaffe och te. Medtag eget fika om så önskas.

Anmälan senast

Torsdag 22 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Måndag 12 september och 19 september klockan 13.00- 16.00.

Vänder sig till

Föräldrar och nätverk till förskolebarn med cerebral pares.

Innehåll, syfte

Information om diagnostik, behandling och fysioterapi. Vad ryms inom begreppet cerebral pares? Vad är spasticitet? Vad är CPUP? Hur kan begåvning, minne, motivation, uppmärksamhet och inlärning påverkas vid CP? Hur påverkar CP kommunikation, tal och ätande? Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal och erfarenhetsutbyte.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skellefteå.

Ansvarig

Fysioterapeut Malin Grenholm Löfstedt, 0910-77 07 22

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. Anmälan gäller för båda tillfällena.

Anmälan senast

Onsdag 31 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Torsdag 27 oktober klockan 13.00-16:00

Vänder sig till

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Att få kunskap om barnets utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats

Skeppet (Barn- och Ungdomshabiliteringens lokaler), Skellefteå.

Ansvarig

Psykolog Erica Mattson
PTP-psykolog Gustav Berntsson, 0910-77 07 24

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Torsdag 13 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn.

Föreläsning

 

Datum och tid

Onsdag 19 oktober klockan 9.00-12.00

Vänder sig till

Föräldrar till barn och ungdomar 11–15 år som har kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Under puberteten förändras kropp, tankar och känslor. Nya frågor uppstår, till exempel om kärlek och sex. Vid kurstillfället pratar vi om utveckling och sexualitet och om hur funktionsnedsättningen kan påverka både barnet och föräldrarollen.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett.

Ansvarig

PTP-psykolog Gustav Berntsson, 0910-77 07 24
PTP-psykolog Filip Regnéll, 0910-77 07 21

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 5 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Kommunikation

 

Datum och tid

Onsdagar 7 september, 14 september, 21 september, 28 september samt 5 oktober, 12 oktober och 26 oktober 2022 klockan 13.00-15.30.

Vänder sig till

Föräldrar med barn mellan 1-6 år med kommunikationssvårigheter. Även tidigare kursdeltagare är välkomna i mån av plats.

Innehåll, syfte

Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling, lekens betydelse samt Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Känna sig tryggare som kommunikationspartner till sitt barn. Tillverka och prova olika kommunikationssätt. Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats

Konferensrummet Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvarig

Logoped Stina Holmgren, 0910-77 07 15

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Onsdag 24 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Datum och tid

Måndagar 17 oktober, 24 oktober, 7 november samt 14 november klockan 13.00-15.00.

Vänder sig till

Föräldrar som vill komma igång/få en nytändning/bygga vidare på sitt tecknande.

Innehåll, syfte

Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skellefteå

Ansvarig

Logoped Stina Holmgren, 0910-77 07 15. Kursen ges i samarbete med Hörselrehabiliteringen.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Måndag 3 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

 

Datum och tid

Måndag 19 september klockan 9.00-12.00

Vänder sig till

Föräldrar och närstående.

Innehåll, syfte

Vad innebär autismspektrumtillstånd. Information om diagnos. Vilka svårigheter kan funktionsnedsättningen innebära i vardagen. Förhållningssätt, anpassning och stöd. Erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats

Konferensrum Skeppet, Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skellefteå Lasarett.

Ansvarig

PTP-psykolog Filip Regnell 0910-77 07 21
Kurator Lisa Lundmark 0910-77 07 08

Övrigt

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet. Habiliteringen bjuder på kaffe och te. Medtag eget fika om så önskas.

Anmälan senast

Måndag 5 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Erfarenhetsutbyte/grupp

 

Datum och tid

Onsdag 26 oktober klockan 16.00-18.30 samt 2 november klockan 14.30-18.30

Vänder sig till

Syskon i åldrarna 9-15 år.

Innehåll, syfte

Möjlighet att träffa andra syskon och få dela erfarenheter, att få ställa frågor och få information om sitt syskons funktionsnedsättning.

Plats

Barn- och Ungdomshabiliteringen, Skellefteå lasarett.

Ansvarig

PTP-psykolog Gustav Berntsson 0910-77 07 24
PTP-psykolog Filip Regnéll 0910-77 07 21
Kurator Lisa Lundmark
Kurator Lina Boman
Specialpedagog Åsa Markusson

Övrigt

Vi bjuder på en kostnadsfri måltid.

Anmälan senast

Onsdag 12 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Information

 

Datum och tid

Tisdag 29 november klockan 13.00-16.00

Vänder sig till

Föräldrar till barn och ungdomar 1–15 år, som har kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte

Ge föräldrar kunskap och stöd i att prata med sitt barn om dess funktionsnedsättning, att möta barnets frågor om sig själv och sin funktionsnedsättning samt ge föräldrar möjligheten att utbyta tankar om hur de upplever sin situation.

Plats

Konferensrum Blåbäret, plan 2 (vid restaurang Arom), Skellefteå lasarett.

Ansvarig

Psykolog Erica Mattsson
Kurator Lisa Lundmark
PTP-psykolog Gustav Berntsson, 0910-77 07 24

Övrigt

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Tisdag 15 november till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn.

Datum och tid

Tisdagar 4 oktober, 11 oktober och 18 oktober klockan 15.00-17.00

Vänder sig till

Föräldrar till ungdomar 16 år och äldre.

Innehåll, syfte

Information om vilket samhällsstöd som finns för vuxna med funktionsnedsättning. Kursen kommer att beröra ämnen såsom god man, boende, arbete och sysselsättning samt möjlighet till fortsatt stöd efter avslutad kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen.

Plats

Deltagande via videolänk.

Ansvarig

Julia Lindberg, kurator, 0910-77 07 05

Övrigt

Samtliga tillfällen hänger ihop och det är olika teman vid dessa tillfällen. Anmälan gäller för alla 3 tillfällen.

Anmälan senast

Tisdag 20 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Uppge även e-postadress dit du vill ha videolänk skickad.

Datum och tid

Tisdag 22 november klockan 14.00-16.00

Vänder sig till

Föräldrar som funderar om dess barn ska börja i grundskolan med stöd av grundsärskolans läroplan eller i centrala grundsärskolan.

Innehåll, syfte

Information kring de olika skolformer som finns för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Föräldrar har ofta funderingar inför sitt barns kommande skolstart och vid denna kurs ges föräldrar tillfälle att ställa sina frågor till kommunens Mottagandeteam för särskoleinskrivning.

Plats

Stadshuset, Brinken, Skellefteå. Lokal E4

Ansvarig

Specialpedagog Maud Berglund, 0910–77 07 03

Anmälan senast

Fredag 28 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 00. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. Bekräftelse kommer att skickas ut av kursledare.