Södra Lappland

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i södra Lappland under hösten 2023 av barn- och ungdomshabiliteringen.

 

Introduktionsföreläsning

Datum och tid
Onsdag 11 oktober klockan 13-16.

Vänder sig till
Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele.

Ansvariga
Kurator Marie Karlsvärd, 0950-393 54

Övrigt
Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 27 september till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller till administratör 0950-393 65

Erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Torsdagar 14 och 28 september klockan 9-11.

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autism som har insatser från barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter kring hur det är att vara förälder till ett barn med autism. Främja deltagande i erfarenhetsutbyte oavsett avstånd mellan hem och habilitering.

Plats
Träffarna hålls enbart digitalt. 

Ansvariga
Kurator Marie Karlsvärd 0950-393 54

Övrigt
Länk till träffarna kommer att skickas ut via e-post. Ange därför vid anmälan vilken mailadress du vill få länken till. 

Anmälan senast
Torsdag 31 augusti till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller till administratör 0950-393 65


Datum och tid
Torsdagar 28 september och 5 oktober klockan 14-15:30.

Vänder sig till
Ungdomar med autism eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte
Vi pratar om vad diagnosen kan innebära och utbyter erfarenheter.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele.

Ansvariga
Kurator Johanna Ekenbro, 0950-393 51
Arbetsterapeut Annica Algotsson, 0950-393 52

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 14 september till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller till administratör 0950-393 65

Grupp

Datum och tid
Torsdagar 21 och 28 september samt 5 oktober klockan 9-11:30.

Vänder sig till
Föräldrar som har barn och ungdomar med svårigheter och där det är svårt att förändra olika beteenden som blir problem i vardagen. Barnets ålder bör vara 6 år eller äldre.

Innehåll, syfte
Utbildningen ger fördjupad kunskap om hur vi kan förstå, påverka och förändra beteenden som blir problematiska i vardagen. Den ger en teoretisk grund kring inlärningspsykologi, orsaker till beteenden och hur vi kan analysera dem. Du får hjälp med strategier, bemötande och kunskap om hur du kan förstärka önskvärda beteenden. Mellan tillfällena får du uppgifter att jobba med, till exempel att kartlägga beteenden och pröva strategier. 

Plats
Utbildningen hålls enbart digitalt.

Ansvariga
Psykolog Anna Bergdal, 0950-393 66
Kurator Johanna Ekenbro, 0950-393 51

Övrigt
Länk till träffarna kommer att skickas ut via e-post. Ange därför vid anmälan vilken mailadress du vill få länken till. 

Anmälan senast
Torsdag 7 september till eva.swerts@regionvasterbotten.se eller till administratör 0950-393 65