Södra Lappland

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i södra Lappland under våren 2023 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Grupp

Ta dig en kaffekopp och träffa andra föräldrar!

Datum och tid

Onsdag 1 mars, 15 mars och 5 april klockan 9.00–11.00.

Vänder sig till

Föräldrar till barn med autism 7–12 år och som har insatser från habiliteringen.

Innehåll, syfte

Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter kring hur det är att vara förälder till ett barn med autism. Främja deltagande i erfarenhetsbyte oavsett avstånd mellan hem och habilitering.

Plats

Digitalt möte. Innan träffarna skickas länk ut till anmälda via e-postadress.

Ansvariga

Kurator Marie Karlsvärd, 0950–393 54.

Övrigt

Begränsat antal platser. Ni kan delta vid alla möten eller vid enbart ett eller två.

Anmälan senast

Onsdag 15 februari till Eva Swerts 0950–393 65 eller till eva.swerts@regionvasterbotten.se. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn. OBS! Ange e-postadress dit länk för uppkoppling ska skickas samt hur många möten du kan delta vid.

Datum och tid

Måndag 20 mars klockan 10.00–15.00.

Vänder sig till

Dig som går i årskurs 4–6 och har ett syskon med funktionsnedsättning samt dina föräldrar.

Innehåll, syfte

Att få möjlighet att träffa andra syskon och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Under dagen får ni möjlighet att lära er mer om diagnoser, prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans. Föräldrarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral, Lycksele.

Ansvariga

Kurator Marie Karlsvärd, 0950–393 54
Specialpedagog Sara Hellsten, 0950–393 69

Övrigt

Deltagare ordnar lunch på egen hand. Möjlighet att värma mat i mikrovågsugn finns. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Måndag 6 mars till Eva Swerts 0950–393 65 eller till eva.swerts@regionvasterbotten.se. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn och syskonens namn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.

 

Datum och tid

Måndag 27 mars klockan 10.0015.00.

Vänder sig till

Dig som går i klass 79 och har syskon med funktionsnedsättning samt dina föräldrar.

Innehåll, syfte

Att få möjlighet att träffa andra syskon och föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Under dagen får ni möjlighet att lära er mer om diagnoser, prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans. Föräldrarna får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Plats

Barn- och ungdomshabiliteringen, Stenbergska hälsocentral Lycksele.

Ansvarig

Kurator Marie Karlsvärd, 0950393 54
Specialpedagog Sara Hellsten, 0950393 69

Övrigt

Deltagare ordnar lunch på egen hand. Möjlighet att värma mat i mikrovågsugn finns. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast

Måndag 13 mars till Eva Swerts 0950393 65 eller till eva.swerts@regionvasterbotten.se. Uppge vilken kurs det gäller samt namn och födelseår på ditt/ert barn och syskonens namn. Deltagande via videolänk är inte möjligt.