Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som erbjuds i Umeå under våren 2022 av Barn- och ungdomshabiliteringen.

Introduktionsföreläsningar 

 

Datum och tid:

Torsdag 3 februari 2022 klockan 13.00-16.00

Vänder sig till:

Föräldrar, närstående och nätverk till barn och ungdomar med cerebral pares.

Innehåll, syfte:

Information om diagnostik. Vad ryms inom begreppet cerebral pares? Vad är spasticitet? Behandling/sjukgymnastik/botulinumtoxin/Baklofen. CPUP uppföljningsprogram för barn med cerebral pares. En beskrivning av vad vi vet idag.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Sjukgymnast Sandra Segerljung, 090-785 42 09
Fysioterapeut Joel Dynesius, 090-785 42 92

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast torsdag 20 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Onsdag 2 mars klockan 13.00-16.00

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Erfarenhet av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34
Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast onsdag 16 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Datum och tid:

Onsdag 30 mars 2022 klockan 13.00-16.00

Vänder sig till:

Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Att få kunskaper om barns utvecklingsfaser, begåvningsutveckling, utvecklingsförsening och intellektuell funktionsnedsättning.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Psykolog Marianne Engström
Kurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50

Övrigt:

Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast onsdag 16 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt. 

Föreläsning

Datum och tid:

Onsdag 6 april klockan 13.00-16.00 2022

Vänder sig till:

Föräldrar till barn mellan 8-12 år med en intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och/eller medicinska diagnoser. Föräldrar får även bjuda in övrigt nätverk om de önskar.

Innehåll, syfte:

Informationen fokuserar på en period i ett barns liv då det utvecklingsmässigt kan komma många frågor om funktionsnedsättningen och hur de som föräldrar kan prata om det med dem.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04
Kurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast onsdag 23 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.   

Kommunikation 

 

Datum och tid:

Fredagar 18 februari 2022, 25 februari, 4 mars, 18 mars, 25 mars samt 1 april

klockan 09.30- 12.00.

Vänder sig till:

Föräldrar som är flerspråkiga och har barn i förskoleåldern vilka har svårigheter inom kommunikation och där kontakt finns med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling och lekens betydelse samt få information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) med fokus på hur man som förälder kan stödja barnets kommunikation.

Plats:

Barn-och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Ansvarig:

Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44 eller 072-575 42 44

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast fredag 4 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Datum och tid:

Torsdag 19 maj klockan 13.00-15.00

Vänder sig till:

Vårdnadshavare

Innehåll, syfte:

En introduktion till hur man som familj kan stimulera sitt barns kommunikationsutveckling. Vi berättar om tidig kommunikation, bokläsning, lekar och om att använda föremål, bilder och tecken som stöd för kommunikationen.

Deltagarna får tips på andra kurser och länkar till webbsidor med mer information.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå. Konferenslokal Björnen.

Ansvarig:

Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Anmälan senast:

Senast torsdag 5 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte 

 

Datum och tid:

Tisdagar 22 februari 2022, 1 mars,15 mars och 22 mars klockan 9.00-12.00

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år som nyligen kommit i kontakt med barn och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Dietist och uroterapeut deltar vid tema toalett och kost.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Psykolog Amanda Lundin, 090- 785 42 38
Kurator Erika Ilstedt, 090-785 42 33

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast tisdag 8 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.

Datum och tid:

Torsdagarna 3 mars, 18 mars, 24 mars samt 7 april klockan 9.00-12.00

Vänder sig till:

Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre som nyligen kommit i kontakt med barn och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen Kandidatvägen 31-33 Umeå

Ansvarig:

Psykolog Jeanette Löfgren, 090- 785 42 39
Psykolog Camilla Johnsson, 090-785 42 28

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast torsdag 17 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.

 

Erfarenhetsutbyte/grupp 

 

Datum:

Onsdagar 16 mars 2022, 23 mars, 30 mars, 6 april, 13 april samt 27 april klockan 15.00-16.30

Vänder sig till:

Personer med högfungerande Autism /Aspergers syndrom i åldern 16-19 år och som har kontakt med habiliteringen.

Innehåll/syfte:

Att förmedla kunskap om autism. Utbyte av erfarenheter i grupp.

Plats:

Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd Umeå, Västra Norrlandsgatan 18 B, 1 tr.

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Eventuella frågor ställs till psykolog Haidy Mattsson, 070-343 03 92

Anmälan senast:

Senast onsdag 2 mars till Patricia Niemelä på 090-785 71 21 eller patricia.niemela@regionvasterbotten.se

Begränsat antal deltagare. Inbjudan med mer information skickas till de som anmält sig under februari månad. De som erbjuds att delta i gruppen kommer också att erbjudas en enskild träff med gruppledarna inför gruppstart.  

 

Datum och tid:

Torsdag 31 mars, måndag 11 april, onsdag 27 april samt onsdag 11 maj.

Klockan 13:00-15:30 vid samtliga tillfällen.

Vänder sig till:

Föräldrar med barn i åldern 0-13 år som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen med till exempel en försenad utveckling/intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller medicinska sjukdomar.

Innehåll, syfte:

Träffarna innehåller möjlighet till att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar oberoende av diagnos. Träffarna är uppbyggda kring teman från föreläsningen Det speciella föräldraskapet som till exempel att få beskedet, stresshantering och copingfaktorer. Information om barns utveckling samt samhällsinformation.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-11, Umeå

Ansvarig:

Hälso- och sjukvårdskurator Elin Söderberg, 090-785 42 66

Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast torsdag 17 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Anmälan gäller samtliga tillfällen. Begränsat antal platser.

I första hand rekommenderar vi deltagande på plats men vid särskilda skäl är det möjligt att delta via videolänk.


Datum och tid:

Måndagar 31 januari, 7 februari, 14 februari samt 21 februari klockan 09:00-12:00.

Vänder sig till:

Föräldrar till ungdomar från 16 år och äldre med diagnoser inom autismspektrum som nyligen (inom 1-3 år) kommit i kontakt med habiliteringen.

Innehåll, syfte:

Föreläsning om autismspektrum. Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, samhällsinformation, copingstrategier, stresshantering, vardagsfunderande mm.

Plats:

Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd Umeå, Västra Norrlandsgatan 18 B, 1 tr.

Ansvarig:

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37
Psykolog Lina Hofverberg, 090-785 71 26
Arbetsterapeut Elisabet Nilsson, 090-785 42 60

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast måndag 17 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Datum och tid:

Onsdagar 16 mars, 23 mars, 30 mars, 6 april klockan 09.00-12.00.

Vänder sig till:

Föräldrar till ungdomar från 16 år och äldre med diagnoser inom autismspektrum som nyligen (inom 1-3 år) kommit i kontakt med habiliteringen.

Innehåll, syfte:

Föreläsning om autismspektrum. Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, samhällsinformation, copingstrategier, stresshantering, vardagsfunderande mm.

Plats:

Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd Umeå, Västra Norrlandsgatan 18 B, 1 tr.

Ansvarig:

Kurator Sanna Bell, 090-785 42 58
Psykolog Rebecca Gustafsson, 090-785 42 36
Arbetsterapeut Anna Nyberg, 090-785 42 62

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast onsdag 2 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Datum och tid:

Onsdag 15 juni, torsdag 16 juni samt fredag 17 juni Samtliga dagar klockan 10.00-12.00.

Föräldraträff måndag 20 juni klockan 13.00-15.00

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte:

Att träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats:

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Hälso- och sjukvårdskurator Elin Söderberg, 090-785 42 66
Specialpedagog Frida Sjödin, 090-785 42 08

Övrigt:

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast:

Senast onsdag 1 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Datum och tid:

Torsdag 11 augusti och fredag 12 augusti 2022 klockan 9.00-11.00.

Vänder sig till:

Dig som är 8-12 år och har ett syskon med autismdiagnos.

Innehåll, syfte:

Att få träffa andra som har ett syskon med autismdiagnos. Att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Föräldrarna erbjuds föreläsning/samtal tillsammans med psykolog och kurator vid första träffen.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Specialpedagog Helena Eklund, 090-785 42 27
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Övrigt:

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast:

Senast torsdag 23 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Övrigt:

Datum och tid:

Fredag 19 augusti 2022 klockan 9.00-12.00

Vänder sig till:

Till dig som är 13 år eller äldre och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte:

Att få träffa andra som har syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till information och dela tankar och erfarenheter med varandra. Att få förstå att vi är fler som har liknande upplevelser av annorlunda syskonskap.

Plats:

Ungdom- och vuxenhabiliteringen råd och stöd Umeå, Västra Norrlandsgatan 18 B, 1 tr.

Ansvariga:

Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson, 070-535 42 68

Övrigt:

Vi bjuder på fika. Meddela eventuella allergier.

Anmälan senast:

Senast torsdag 23 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.


 

Information

 

Datum och tid:

Måndag 13 juni klockan 17.30-19.30

Vänder sig till:

Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrarna bjuder in de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte:

Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Plats:

Barn och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvarig:

Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast:

Senast måndag 23 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till administratör 090-785 42 75.

Deltagande via videolänk är möjligt.