Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som du kan anmäla dig till hos hos barn- och ungdomshabiliteringen Umeå hösten 2024.

 

Introduktionsföreläsning

Datum och tid
Onsdag 18 september klockan 13-16

Vänder sig till
Föräldrar som nyligen, inom 0-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Introduktionsföreläsning och erfarenhetsutbyte. Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Ansvariga
Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04
Hälso- och sjukvårdskurator Emelie Fries, 090-785 42 34

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 4 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven. Om du vill delta via länk behöver du också ange vilken mailadress länken ska skickas till.

 

Kommunikation

Datum och tid
Tisdag 8 oktober klockan 13.15-15.15
Tisdag 15 oktober klockan 13.15-15.15
Tisdag 22 oktober klockan 13.15-15.15
Tisdag 5 november klockan 13.15-15.15
Tisdag 12 november klockan 10.00-12.00
Tisdag 19 november klockan 13.15-16.00

Vänder sig till
Föräldrar till barn i förskoleåldern där barnet har svårigheter inom kommunikation och kontakt finns med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling och lekens betydelse samt få information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), med fokus på hur man som förälder kan stödja barnets kommunikation.

Ansvariga
Logoped Lisa Granberg, 090-785 42 18
Logoped Anna Andersson, 0950-393 50

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Tisdag 24 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Onsdag 13 november klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer. Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Logoped Signe Brandt, 090-785 42 14

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska. Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 30 oktober till 
barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Torsdagarna 7, 14, 28 november samt torsdagarna 5 och 12 december klockan 10-12.

De första fyra tillfällena är för föräldrar. Vid det avslutande tillfället den 12 december är barnen också välkomna att delta.

Vänder sig till
Vårdnadshavare och i mån av plats närstående.

Innehåll, syfte
Teckenkommunikation i vardagen. Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Ansvariga
Logoped Signe Kofoed Brandt, 090-785 42 14
Hörselpedagog Hanna Nordlöf

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 24 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Erfarenhetsutbyte autism

Datum och tid
Torsdagarna 5, 19 och 26 september klockan 9-12.
Gruppen består av tre träffar där samtalen utgår från olika teman och anmälan gäller samtliga tillfällen.

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleålder, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar, information om diagnos, samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen.

Ansvarig
Psykolog Camilla Johnsson, 090-785 42 28

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in många anmälningar. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 22 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Torsdagarna 14, 21 och 28 november klockan 9-12.
Gruppen består av tre träffar där samtalen utgår från olika teman och anmälan gäller samtliga tillfällen.

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos som går i högstadiet, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Vi kommer beröra ämnen som barns hälsa, självständighet, social kommunikation, föräldrastress, fritid och problematisk skolfrånvaro.

Ansvariga
Kurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in många anmälningar. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 31 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Fredagarna 30 augusti samt 6 och 13 september klockan 9-12.
Gruppen består av tre träffar där samtalen utgår från olika teman och anmälan gäller samtliga tillfällen.

Vänder sig till
Föräldrar till barn som går i låg- och mellanstadiet med autismspektrumdiagnos som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Vi kommer beröra ämnen som autismdiagnosen, det speciella föräldraskapet, föräldrastress, barnets väg till självständighet, social kommunikation, skola och fritid

Ansvariga
Kurator Erika Ilstedt, 090-785 42 33
Psykolog Amanda Lundin, 090-785 42 38
Arbetsterapeut Jenny Eckeryd Rehn, 090-785 42 61

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31–33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in många anmälningar. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Fredag 16 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Erfarenhetsutbyte ätande

Datum och tid
Måndag 9 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Måndag 26 augusti till 
barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Onsdag 2 oktober klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 18 september till 
barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Ungdomsgrupp

Datum och tid
Onsdagarna 4, 11 samt 18 september klockan 15-16:30
Gruppen består av en serie om tre träffar då vi tar upp olika teman och man anmäler sig till samtliga tillfällen.

Vänder sig till
Ungdomar 11-15 år med autismspektrumdiagnos, som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Att få träffa andra med autism i ungefär samma ålder. Att få möjlighet att ta upp frågor och funderingar angående diagnosen samt att göra roliga saker tillsammans.

Ansvariga
Hälso- och sjukvårdskurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Arbetsterapeut Jenny Eckeryd Rehn, 090-785 42 61

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in många anmälningar. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
Senast onsdag 21 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge uppgifter om den ungdom som ska delta.

 

Information

Datum och tid
Tisdag 27 augusti klockan 17:30-19:30

Vänder sig till
Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrar bjuder in de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte
Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Ansvariga
Psykolog Camilla Johnsson 090-785 42 28
Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27

Plats
Via videolänk.

Övrigt
Videolänk skickas ut en vecka före informationstillfället via den mailadress som anges i anmälan.

Anmälan senast
Senast tisdag 13 augusti till 
barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn och mailadress till den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Tisdag 12 november klockan 16.30-18.00

Vänder sig till
Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrar bjuder in de personer som de önska ska delta.

Innehåll, syfte
Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Ansvariga
Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39
Specialpedagog Evelina Andersson, 090-785 42 17

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Tisdag 29 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.