Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som du kan anmäla dig till hos hos barn- och ungdomshabiliteringen Umeå.

Introduktionsföreläsning

Datum och tid
Onsdag 7 februari klockan 13-16

Vänder sig till
Föräldrar som nyligen, inom 0-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Introduktionsföreläsning och erfarenhetsutbyte. Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Ansvariga
Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04
Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast onsdag 24 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 21 februari klockan 13-15:30

Vänder sig till
Föräldrar och anhöriga som är intresserade av att veta mer kring begåvningsutveckling och intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte
Att få kunskap om barns utveckling och utvecklingsförsening. Vad innebär diagnosen intellektuell funktionsnedsättning? Hur förstår barn sin omvärld utifrån olika begåvningsnivåer?

Ansvariga
Psykolog Marianne Engström
Hälso- och sjukvårdskurator Cecilia Ljung 090-785 42 50

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast onsdag 7 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk


Kommunikation

Datum och tid
Tisdag 12 mars klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast måndag 26 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Datum och tid
Onsdag 13 november klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Kursen utgår från Uppsala habiliterings kurs Tidig intervention https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tidig-intervention/

Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos små barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.

Ansvarig
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Kursmaterialet finns översatt till arabiska, engelska, somaliska, sorani och tigrinska.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast tisdag 29 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Datum och tid
Fredag 24 maj klockan 9-15 med en timmes lunch
Fredag 31 maj klockan 9-15 med en timmes lunch
Fredag 20 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare och i mån av plats närstående.

Innehåll, syfte
Teckenkommunikation i vardagen. Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar.

Ansvariga
Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44
Hörselpedagog Hanna Nordlöf, 073-075 55 47

Plats
24 och 31 maj: Hörselrehabiliteringen, Akutvägen 2A Umeå
20 september: Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi behöver begränsa gruppen om det kommer in många anmälningar. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Fredag 10 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn och mailadress till den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni har behov av tolk – meddela vilket språk så bokar vi en tolk

 

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Torsdagarna 14, 21 och 28 mars klockan 9-12. Man anmäler sig till samtliga tillfällen.

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. 

Ansvariga
Hälso- och sjukvårdskurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan
Senast onsdag 28 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

GRUPPEN ÄR FULLBOKAD

Datum och tid
Gruppen består av en serie om fyra träffar då vi tar upp olika teman och man anmäler sig till samtliga tillfällen.
Tisdagarna 7, 14 och 21 maj samt tisdag 4 juni klockan 9-12

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Specialpedagog deltar vid tema tydliggörande, lek och samspel. Dietist och uroterapeut deltar vid tema kost och toalett.

Ansvariga
Hälso- och sjukvårdskurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Psykolog Camilla Johnsson, 090-785 42 28

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser (7 barn representerade = 14 föräldrar), vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in fler anmälningar än så. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan
Gruppen är fullbokad och anmälan är stängd.

Datum och tid
Gruppen består av en serie om fyra träffar då vi tar upp olika teman och man anmäler sig till samtliga tillfällen:
Torsdagarna 18 januari samt 1, 15 och 29 februari klockan 9-12

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Specialpedagog deltar vid tema tydliggörande, lek och samspel. Dietist och uroterapeut deltar vid tema kost och toalett.

Ansvariga
Hälso- och sjukvårdskurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser (7 barn representerade = 14 föräldrar), vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in fler anmälningar än så. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast torsdag 4 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Erfarenhetsutbyte

Datum och tid
Måndagarna 18 och 25 mars samt 8 april, klockan 13-15.
Man anmäler sig till samtliga tillfällen. 

Vänder sig till
Föräldrar med barn upp till 10 år som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen, med till exempel en försenad utveckling/intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller medicinska sjukdomar.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar oberoende av diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, att få besked om diagnos, copingstrategier. Det kommer även finnas tid för information om barns utveckling samt samhällsinformation. 

Ansvariga
Psykolog Nina Bask, 090-785 42 07
Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.
Gruppen kan komma att ställas in vid för få deltagare.

Anmälan senast
Måndag 4 mars till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn som är inskrivet

Datum och tid
Måndag 19 februari klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast måndag 5 februari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 25 september klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast onsdag 11 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

Datum och tid
Måndag 5 februari klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast måndag 22 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Onsdag 2 oktober klockan 13-15

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71
Dietist Agneta Frängsmyr, 090-785 42 73

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast onsdag 18 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven

 

Syskongrupp

Datum och tid
Torsdag 13 juni, fredag 14 juni och måndag 17 juni klockan 10-12
Föräldraträff tisdag 18 juni klockan 13-15

Vänder sig till
Dig som är 8-12 år och har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte
Att få möjlighet att träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Ansvariga
Hälso- och sjukvårdskurator Elin Söderberg, 090-785 42 66
Psykolog Nina Bask, 090-785 42 07
Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
Senast torsdag 30 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och ålder på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Måndag 17 juni och tisdag 18 juni klockan 9-11

Vänder sig till
Dig som är 8-12 år och har ett syskon med autism. Vid första tillfället erbjuds föräldrarna att delta i erfarenhetsutbyte tillsammans med andra föräldrar.

Innehåll, syfte
Att få möjlighet att träffa andra som har ett syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Ansvariga
Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
Senast måndag 3 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och ålder på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

 

Ungdomsgrupp

Datum och tid
Gruppen består av en serie om tre träffar då vi tar upp olika teman och man anmäler sig till samtliga tillfällen.
Onsdagarna 4, 11 samt 18 september klockan 15-16:30

Vänder sig till
Ungdomar 11-15 år med autismspektrumdiagnos, som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Att få träffa andra med autism i ungefär samma ålder. Att få möjlighet att ta upp frågor och funderingar angående diagnosen samt att göra roliga saker tillsammans.

Ansvariga
Hälso- och sjukvårdskurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Arbetsterapeut Jenny Eckeryd Rehn, 090-785 42 61

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi har ett begränsat antal platser, vilket innebär att vi kommer behöva begränsa gruppen om det kommer in många anmälningar. Vi kommer då att gå efter anmälningsdatum.

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
Senast onsdag 21 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Uppgifter om den ungdom som ska delta

 

Information

Datum och tid
Onsdag 29 maj klockan 13-16

Vänder sig till
Föräldrar till barn 8-12 år som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen. Föräldrar får även bjuda in övrigt nätverk om de önskar.

Innehåll, syfte
Informationen fokuserar på en period i ett barns liv då det utvecklingsmässigt kan komma många frågor om funktionsnedsättningen och hur ni som föräldrar kan prata med barnet om det. Föreläsningen kommer att varvas med samtal i rummet.

Ansvariga
Hälso- och sjuvårdskurator Cecilia Ljung, 090-785 42 50
Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast onsdag 15 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:

 • Namn på den/de som ska delta
 • Uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven
 • Om du/ni deltar på plats eller via videolänk

Datum och tid
Torsdag 1 februari klockan 16-17

Vänder sig till
Närstående, nätverk och övriga intresserade i hela länet.

Innehåll, syfte
Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet för rörelse?

Ansvarig
Sjukgymnast Martina Westman 0950-393 64

Plats
Via videolänk.

Övrigt
Videolänk skickas ut till den e-postadress som anges i anmälan.

Anmälan senast
Senast torsdag 18 januari till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och mailadress till den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Måndag 10 juni klockan 17:30-19:30

Vänder sig till
Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrar bjuder in de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte
Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Ansvariga
Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå
Deltagande via videolänk är inte möjligt.

Övrigt
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Senast måndag 27 maj till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn på den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.

Datum och tid
Tisdag 27 augusti klockan 17:30-19:30

Vänder sig till
Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrar bjuder in de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte
Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Ansvariga
Psykolog Camilla Johnsson 090-785 42 28
Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27

Plats
Via videolänk.

Övrigt
Videolänk skickas ut en vecka före informationstillfället via den mailadress som anges i anmälan.

Anmälan senast
Senast tisdag 13 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

I din anmälan, vänligen uppge:
Namn och mailadress till den/de som ska delta samt uppgifter om vilket barn/vilken ungdom som är inskriven.