Umeå

Här finns information om grupper och föreläsningar som du kan anmäla dig till hos hos barn- och ungdomshabiliteringen Umeå.

 

 

Introduktionsföreläsning

Datum och tid
Onsdag 20 september klockan 13-16.

Vänder sig till
Föräldrar som nyligen, inom 1-3 år, kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Erfarenheter av att leva med ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Att få besked och olika reaktioner. Strategier för att hantera svåra besked.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå

Ansvariga
Kurator Emelie Fries, 090-785 42 34
Psykolog Ulla Ader, 090-785 42 04

Övrigt
Föreläsningen är inspelad på video och varvas med samtal i rummet.
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 6 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se 
eller till 090-785 42 75

 


Kommunikation

 

Datum och tid
Torsdagar 7, 14, 21, 28 september samt 5 oktober klockan 13-15:30.

Vänder sig till
Föräldrar med barn i förskoleåldern som har svårigheter inom kommunikation och där kontakt finns med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Få kunskap om barnets kommunikationsutveckling och lekens betydelse samt få information om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) med fokus på hur man som förälder kan stödja barnets kommunikation.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga
Logoped Inger Flodgren, 090-785 42 44

Övrigt
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 24 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

Datum och tid
Onsdag 8 november klockan 13-15.

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Tips om vad man kan göra hemma för att stötta språkutvecklingen hos barn som behöver extra stöd. Tips om språkträning i vardagen. Tips om böcker, appar, filmer och lekar. Tips om var man hittar mer information och vilka kurser som passar för att lära sig mer.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga
Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Övrigt
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 25 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

Datum och tid
Fredagar 10 och 24 november samt 1, 8 och 15 december klockan 9-11.

Vänder sig till
Vårdnadshavare och i mån av plats närstående.

Innehåll, syfte
Teckenkommunikation i vardagen. Att bli trygg i sitt användande av vardagsnära tecken som stödjer kommunikation och samspel mellan barn och föräldrar. 

Plats
Tillfälle 1-4:   Hörselrehabiliteringen, Akutvägen 2A Umeå.
Tillfälle 5:      Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga
Logoped Lisa Granberg, 090-785 42 18
Hörselpedagog Hanna Nordlöf från hörselrehabiliteringen.

Övrigt
Kursen hålls i samarbete med hörselrehabiliteringen.
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Fredag 20 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

 

Introduktion autism med erfarenhetsutbyte

 

Datum och tid
Torsdagarna 26 oktober samt 2, 16 och 23 november klockan 9-12.

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i åldern 9 år och äldre, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga

Kurator Gunilla Jonsson, 090-785 42 59
Psykolog Jeanette Löfgren, 090-785 42 39

Övrigt
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 12 oktober till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

Datum och tid
Torsdagar 7 och 21 september samt 5 och 19 oktober klockan 9-12.

Vänder sig till
Föräldrar till barn med autismspektrumdiagnos i förskoleåldern och upp till 8 år, som nyligen kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Träffarna innehåller möjlighet till att samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar. Information om diagnos. Samtal om det speciella föräldraskapet och strategier i vardagen. Stresshantering, förhållningssätt, anpassning och stöd. Specialpedagog deltar vid tema tydliggörande, lek och samspel. Dietist och uroterapeut deltar vid temat kost och toalett. 

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga

Kurator Erika Ilstedt, 090-785 42 33
Psykolog Camilla Johnsson, 090-785 42 28

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Torsdag 24 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

 

Erfarenhetsutbyte

 

Datum och tid
Onsdagar 20 och 27 september samt 4 oktober klockan 9-12.

Vänder sig till
Föräldrar till ungdomar från 16 år och äldre, med diagnoser inom autismspektrat som nyligen (inom 1-3 år) kommit i kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen.

Innehåll, syfte
Kunskapspåfyllnad om autismdiagnos. Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar, copingstrategier, stresshantering, samtal om framtidsfrågor.  

Plats
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd, Akutvägen 2A Umeå.

Ansvariga
Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson, 090-785 42 36

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Onsdag 6 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

Datum och tid
Tisdag 26 september klockan 13-15.

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som äter selektivt. Ditt barn äter kanske bara några enstaka maträtter och det är så begränsat att du blir orolig.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga

Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Övrigt
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.
Antalet deltagare är begränsat. Om du är osäker på om det är rätt grupp för dig, kontakta habiliteringen via 1177.se och beskriv ert behov.

Anmälan senast
Tisdag 12 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till 090-785 42 75

Datum och tid
Måndag 25 september klockan 13-15.

Vänder sig till
Vårdnadshavare.

Innehåll, syfte
Dietist, logoped och en grupp vårdnadshavare samtalar om ätsvårigheter och barn som har svårt att äta vanlig mat via munnen. Vi pratar om mat för barn och hur man kan anpassa mat och dryck när det är svårt att tugga och svälja. 

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga

Logoped Signe Rejdvik, 090-785 42 71

Övrigt
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.
Antalet deltagare är begränsat. Om du är osäker på om det är rätt grupp för dig, kontakta habiliteringen via 1177.se och beskriv ert behov.

Anmälan senast
Måndag 11 september till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se eller till 090-785 42 75

 

Syskongrupp

 

Datum och tid
Måndag 14 augusti och tisdag 15 augusti klockan 9-11.

Vänder sig till
Dig som är 8-12 år och har ett syskon med autism.

Innehåll, syfte
Att få träffa andra barn som har ett syskon med autism, att få möjlighet att prata och dela erfarenheter samt göra roliga aktiviteter tillsammans.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga
Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27
Specialpedagog Ylva Fredriksson, 090-785 42 17

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på fika.

Anmälan senast
Fredag 30 juni till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

Datum och tid
Torsdag 17 augusti klockan 9-12.

Vänder sig till
Dig som är 13 år och äldre och som har ett syskon med funktionsnedsättning.

Innehåll, syfte
Att få träffa andra som har syskon med funktionsnedsättning. Att få möjlighet till information, prata och dela erfarenhet med varandra.

Plats
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd, Akutvägen 2A Umeå.

Ansvariga
Kurator Maria Lilja Ahlberg, 090-785 42 37
Psykolog Rebecca Gustafsson, 090-785 42 36

Övrigt
Deltagande via videolänk är inte möjligt.
Vi bjuder på enkelt fika.

Anmälan senast
Torsdag 3 augusti till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75

 

Information

 

Datum och tid
Tisdag 28 november klockan 17.30-19.30.

Vänder sig till
Släkt, vänner och andra närstående som inte varit på någon information tidigare. Föräldrarna bjuder in och anmäler de personer som de önskar ska delta.

Innehåll, syfte
Grundläggande information om autismspektrumtillstånd. Konsekvenser i vardagen, svårigheter och styrkor. Förhållningssätt och bemötande.

Plats
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33 Umeå.

Ansvariga

Psykolog Camilla Johnsson, 090-785 42 28
Specialpedagog Malin Persson, 090-785 42 27

Övrigt
Deltagande via videolänk är möjligt.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan senast
Tisdag 14 november till barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se
eller till 090-785 42 75